fbpx

Będzie cykl szkoleń oraz wizyt studyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

W środę, 30 grudnia 2020 r., podpisana została umowa w sprawie uczestnictwa Gminy Rogoźno w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”. Swoje podpisy na umowie złożyli: Roman Szuberski – burmistrz Rogoźna oraz Jacek Bogusławki – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakłada m.in.: szkolenia i warsztaty pracowników samorządowych z zakresu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz stworzenie lokalnej sieci współpracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, mającej na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora. Koniec realizacji całego przedsięwzięcia przewidziany jest na 30 czerwca 2023 roku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” oraz budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej zorganizowany zostanie cykl szkoleń oraz wizyt studyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, aby podnieść ich wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy z inwestorami. Wprowadzone rozwiązania są jednym z elementów zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej w naszej gminie, co jest szczególnie istotne w czasie stanu epidemii. Przy czym udział w programie nie wymaga finansowania ze strony naszej gminy podkreślił Roman Szuberski, burmistrz Rogoźna.