fbpx

Czy Gmina Oborniki powinna opuścić GOAP?

Rok 2021 przyniesie mieszkańcom Gminy Oborniki podwyżki cen śmieci? Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Obornikach kilku radnych pytało o przyczyny podwyżki cen, a bardziej radykalni pytali o możliwość wystąpienia Gminy Oborniki z GOAP-u. 

Na te pytanie odpowiedzi już po sesji udzielili przedstawiciele GOAP:

Podwyżki dla wszystkich gmin były nieuniknione, ponieważ przy obecnych cenach budżet związku by się nie zamknął. Przedstawiciele gmin musieli zagłosować propozycjami które pozwalają przetrwać rok 2021. Podwyżki są efektem dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Ich sukcesywny wzrost spowodowany jest kilkoma czynnikami: zwiększającymi się kosztami pracowniczymi, większą ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (co pociąga za sobą wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania), załamanie na rynku surowców wtórnych (brak popytu po zamknięciu rynków azjatyckich, ujemne ceny, ustawowy wzrost nakładów na ochronę przeciwpożarową magazynowanych surowców) oraz wprowadzone w ostatnim czasie przez Sejm zmiany przepisów krajowych (m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki odpadami). Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2020 roku nie było dłużej możliwe.

W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców na poziomie ponad 130 zł na osobę – mówi Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP.

Jak wynika z prostych wyliczeń, sektor obornicki jest dość kosztowny i gdyby Gmina Oborniki miała opuścić GOAP wówczas ceny za śmieci jeszcze znacząco by wzrosły. Obsługa sektora obornickiego jest prawie 9 razy droższa niż przypuścimy poznańskiego osiedla na Ratajach – wynika to z bardzo dużego obszaru i w większości rozproszonej zabudowy. Rozliczenie w ramach ZM GOAP jest solidarnościowe, nawet bardziej kosztowny region ma cenę uśrednioną. Przyszły rok pokaże jak wyjdą przetargi w gminach sąsiednich, wchodzą już odsunięte z tego roku poziomy odzysku (i tu jedynie GOAP wyróżnia się).

Oczywiście można rzucać hasłami wyjścia przez gminę z GOPAU, jedna w tej chwili nie ma innej alternatywy o czym wiedzą doskonale gminy znajdujące się w sąsiedztwie Poznania które wcześniej do związku nie przystąpiły a teraz bardzo by chciały. Przynależność do ZM GOAP daje jeszcze jedną wymierną korzyść – poziom cen i tak będzie zawsze niższy niż w gminach, które nie posiadają zaawansowanych technologicznie instalacji, jak choćby spalarni. Postulaty wyjścia ze związku nie mają uzasadnienia choćby z uwagi na brak sensownych alternatyw. Innym czynnikiem bardzo istotnym są wymogi środowiskowe i ekologia narzuca podział śmieci na różne frakcje – stąd zmuszani jesteśmy w całej UE do segregacji odpadów – a to niestety kosztuje. Trzeba jednak chronić środowisko i podporządkować się dyrektywom unijnym.