fbpx

Rosną kary dla firm odbierających odpady

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej nałożył blisko 400 tys. zł kar dla wykonawców za brak należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych.

- 394 630 zł takie kary zostały nałożone w październiku na Wykonawców w związku z brakiem należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych związanego z wprowadzeniem od 1 września zmian w systemie, w tym zmiany operatorów w poszczególnych sektorach - wyjaśnia Monika Iwańska z ZM GOAP. To jednak nie są wszystkie konsekwencje wobec firm. 

- Część kar za wrześniowe i październikowe uchybienia zostanie naliczone także w listopadzie i grudniu br. Postawą do nałożenia kar za np. brak terminowego odbioru odpadów, brak dostarczania pojemników czy pakietów startowych są zgłoszenia od mieszkańców, które są weryfikowane przez pracowników Biura Obsługi Klienta. Dopiero po zamknięciu zgłoszenia możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji finansowych wobec Wykonawców.

Największe kary za wrzesień zostały nałożone na FB Serwis - 270 540,00 zł dla FB Serwis, oraz  SUEZ Zachód Sp. z o.o.- 94 730,00 zł. 

- Część wrześniowych i październikowych zgłoszeń została zamknięta dopiero przed kilkoma dniami, inne wciąż są rozpatrywanie, dlatego pełne zestawienie kar za minione dwa miesiące dostępne będzie dopiero w grudniu. Dotyczy to głównie firmy Remondis Sanitech - mówi Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP.