fbpx

Centrum Rekreacji Oborniki znów otwarte!

Od piątku 12 czerwca otwarte jest Centrum Rekreacji Oborniki.

 

Centrum Rekreacji Oborniki oddało do dyspozycji klientów basen i bowling. Otwarcie obiektu wymaga jednak dostosowwanie się do wielu wymogów sanitarnych. Wymagana jet bezwzględna zasada utrzymania dystansu społecznego na terenie całego obiektu CRO.
 
Przypominamy również, że w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów wdrożono kompleksowe działania dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemiologicznego, najważniejszymiz nich są:

– ograniczenie liczby użytkowników jednocześnie korzystających z usług do maksymalnie 50% możliwego obciążenia obiektu, nie więcej jednak niż 150 osób,
– całkowite zamknięcie strefy poczekalni oraz trybun,
– obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu (strefa kas), w szatniach, toaletach,
– nakaz noszenia maseczek w strefie suchej obiektu (ciągi komunikacyjne, kasy, przebieralnie),
– ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w saunach do maksymalnie 2,
– ograniczenie ilości osób korzystających z wanien z hydromasażem, chyba że zamieszkują one wspólnie,
– na jeden tor basenowy mogą przypadać maksymalnie 4 osoby, które obowiązuje zachowanie dystansu 2m, również podczas pływania,

Zarządca obiektu rozważa również wprowadzenie ograniczeń czasowych w możliwości korzystania z obiektu, ze względu na wykonanie niezbędnych procedur dezynfekcyjnych pomiędzy grupami osób wchodzących i wychodzących z obiektu, tak aby ścieżki komunikacji się nie krzyżowały.