fbpx

Obornickie PWiK zakończyło kolejną inwestycję (foto)

W ramach realizowanego przez obornickie wodociągi projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap" zakończono kolejne zadanie pn. „Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową”.

W zakresie rzeczowym było m.in. wybudowanie zadaszenia nad poletkami osadu odwodnionego o łącznej powierzchni ponad 2560 m2 oraz budowa wagi samochodowej o maksymalnej nośności 60 ton. Budowa wiaty obejmowała wykonanie fundamentów, ścian oporowych oraz słupów żelbetowych, na której zamontowano konstrukcję stalową.

Na całości konstrukcji dachowej położono blachą trapezową. Z dwóch stron wiaty tj. od strony wschodniej i zachodniej, poletka osłonięto zabudową z blachy trapezowej koloru niebieskiego. Wewnątrz wiaty w znaczącym zakresie ułożono nową posadzkę z płyt betonowych, a przed poletkami zlikwidowano istniejące wysepki i położono nową nawierzchnię bitumiczną. Natomiast budowa wagi samochodowej obejmowała wykonanie niecki żelbetowej niezbędnej do jej montażu, instalacji automatyki i monitoringu oraz nawierzchni bitumicznych - najazdy na wagę. Zakończona inwestycja pozwoli na osłonięcie osadów przed wodami opadowymi co zmniejszy ich ogólną masę i pozwoli na efektywniejsze rolnicze wykorzystanie. Jako operator już zauważyliśmy, że zadaszone osady są mniej uciążliwe pod względem emisji nieprzyjemnych zapachów – odorów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.850.648,00 zł brutto.

Informujemy, że wartość realizowanego projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto)
jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł.

Projekt: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Źródło: PWiK w Obornikach sp. z o.o.