fbpx

W Marlewie powstanie chodnik

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował o rozsztrzygnięciu przetargu na budowę chodnika w Marlewie.

Jeszcze w marcu WZDW podało wyniki przetargu na budowę chodnika w Marlewie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241. Oferty na realizację zadania przedstawiły 3 firmy. Najkorzystniejszą zaproponowała Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. K. Wielkiego 14A/1 62-200 Gniezno za cenę brutto 315 952,10 zł (słownie złotych: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa 10/100).

To pierwszy z etapów budowy chodników na terenie gm. Rogoźno wzdłuż DW241. Ten ma zakończyć się do końca sierpnia 2020r.