fbpx

Apel obornickich radnych w sprawie odwieszenia Tomasza Szramy

Obornicccy radni przyjęli uchwałę z apelem do Sądu Rejonowego w sprawie odwieszenia Tomasza Szramy.

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Obornikach miała niecodzienny obraz. Radni związani z komitetami wyborczymi Tomasza Szramy oraz PSL zasiedli w sali sesyjnej ubrani w koszulki z podobizną Tomasza Szramy i hasłem #MuremzaBurmistrzem.

Radni podjęli też uchwałę z apelem do Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie odwieszenia Tomasza Szramy. Za przyjęciem głosowało 17 radnych. Wstrzymali się Tomasz Kamiński i Wiesław Garbarz (radni klubu PiS).

Apel XIX/3/20 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH  z dnia 26 lutego 2020 r.

W związku z postanowieniem Prokuratura Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącym zastosowania wobec Burmistrza Obornik Tomasza Szramy środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych, Rada Miejska w Obornikach apeluje do Sądu Rejonowego w Poznaniu o uchylenie postanowienia i przywrócenie Burmistrza Obornik Tomasza Szramy do pełnienia obowiązków służbowych. Tomasz Szrama pełni obowiązki Burmistrza Obornik nieprzerwanie od 2010r. ciesząc się dużym zaufaniem społecznym, a wyrazem tego były wygrane wybory w roku 2014 i 2018. W swoich działaniach zawsze kierował się zasadą celowości, leglaności, rzeteleności i oszczędności w gospdoarowaniu środkami publicznymi, przyczyniając się tym samym do dynamicznego rozwoju naszej Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postepowania karnego "oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem, a niedając się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego" Zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w obowiązkach slużbowych na czas nieokreslony jest formą akry za winy, które nie zostały udowodnione prawomocnym wyrokiem. Decyzja o zastsosowaniu takiego środka zapobiegawczego może mieć wpływ na dalszy rozwój Gminy Oborniki.

apel radnych głosowanie