fbpx

Kolejne paczki żywnościowe trafią do potrzebujących

W ostatnich dniach listopada w Gminie Oborniki zebrano blisko 500 kg żywności.

Na terenie Gminy Oborniki odbyło się trzydzieści dziewięć zbiórek żywności, podczas, których zebrano łącznie 23.584 kg żywności i  przygotowano 4.301 paczek świątecznych. Podczas zbiórki przeprowadzonej w dniach 29-30 listopada 2019 r. zebrano 484 kg żywności i przygotowano 104 paczki świąteczne.

Celem zbiórek żywności jest zgromadzenie możliwie dużej ilości podstawowych, pełnowartościowych produktów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne zaopatrzenie dla licznej rzeszy ludzi w trudniejszej sytuacji bytowej.

Akcji patronuje Burmistrz Obornik. Wszystkie zbiórki były dobrze przygotowane i przebiegały bezawaryjnie, a to dzięki skoordynowanym działaniom, dużym zaangażowaniu i współpracy organizatorów zbiórki, do których zaliczyć należ: Wielkopolski Bank Żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Hufca ZHP, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, a  także Biuro Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w  Obornikach.

Serdecznie i gorąco dziękujemy wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do tego, że przeprowadzone akcje zbiórek żywności na terenie Gminy Oborniki zakończyły się sukcesem.

Osobne podziękowania należą się właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylną pomoc w zorganizowaniu miejsca zbiórki w ich sklepach oraz bardzo często za własny wkład w powiększenie ilości towarów złożonych w tych miejscach.