fbpx

Otwarto Dzienny Dom Senior + (foto)

Przy ul. Jagiellońskiej w Obornikach otwarto pierwszy w powiecie obornickim Dzienny Dom "Senior +".

"Jagiellonka" - bo tak nazwano placówkę, funkcjonuje od 2 września w budynku po dawnych „konsumach”. Gmina Oborniki pozyskała na ten cel środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Dzięki dofinansowaniu udało się zaadoptować pomieszczenia i je wyposażyć. 

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Panią Hanną Kniat-Szymańską.

Dzienny Dom „Senior+” – „Jagiellonka” w Obornikach jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30–15.30. Seniorom oferuje m.in. zajęcia aktywności ruchowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej, (plastyczne), muzykoterapia, zajęcia klubowe, pogadanki, spotkania integracyjne, działania prozdrowotne, zajęcia kulturalno-oświatowe, posiłek, aktywizacja społeczna. Do dyspozycji seniorów są poradnie specjalistyczne m.in. psycholog i prawnik. Seniorzy mają do dyspozycji także pracownika socjalnego czy pielęgniarkę. 

Polityka senioralna w Gminie Oborniki jest na bardzo wysokim poziomie. Liczba działań na rzecz starszych osób rośnie. Doceniane jest to na forach ogólnopolskich, gdzie Oborniki już otrzymały wyróżnienia za prosenioralne działania.

fot. oborniki.pl