Wspólne posiedzenie komisji na temat szamb bezodpływowych

We wtorek w Urzędzie Miejskim odbyło się wspólne posiedzenie komisji.

12.11.2019 przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Błażej Pacholski zwołał specjalne wspólne posiedzenie wszystkich radnych celem przeprowadzenia dyskusji na temat zmniejszenia ponoszonych kosztów przez mieszkańców posiadających szamba bezodpływowe oraz opracowania metod uszczelnienia systemu wywozu nieczystości. Zaproszeni byli również kierownicy wydziałów merytorycznych urzędu miejskiego, prezesi spółek gminnych PWiK oraz PGKiM. 

Spotkanie robocze przyniosło już wstępne decyzje i plany. Dla miejscowości, które w najbliższych latach nie zostaną podłączone do kanalizacji PWiK sprawdza możliwości wybudowania punktów zlewnych. Pilotażowo planowane jest wybudowanie specjalnej infrastruktury w Świerkówkach celem odprowadzania ścieków z Gołębowa, Maniewa i Ocieszyna. Od mieszkańców nieczystości płynne mogłyby być odbierane wg ustalonego harmonogramu, a wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zaoferował by najtańszą cenę. Jeśli takie rozwiązanie znajdzie aprobatę, wykonane zostaną kolejne punkty zbiorcze na innych obszarach gminy.

Docelowo uporządkowany zostałby system odprowadzania ścieków, a tym samym w trosce o środowisko zadbamy o jakość wód gruntowych. Wybudowanie punktu odbioru ścieków jest kosztowne. Środki na ten cel mogłyby pochodzić z dopłaty do wody i ścieków, która od nowego roku przestałaby obowiązywać. Taką propozycję wstępną przedłożył zebranym burmistrz Tomasz Szrama. O tym czy tak się stanie zadecydują jednak radni na listopadowej sesji.

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież