fbpx

Którzy radni najrzadziej bywają na komisjach?

Dzięki prowadzonym od bieżącej kadencji transmisjom z posiedzeń rad każdy jest w stanie ocenić, którzy z radnych na nich się pojawiają. A jak jest z obecnością podczas prac komisji?

Przy Radzie Miejskie w Rogoźnie pracują 4 komisje. Najliczniejsza jest Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Ta liczy bowiem, aż 10 członków. Poniżej przedstawiamy skład komisji oraz informację o frekwencji.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Sebastian Kupidura
Z-ca przewodniczącego:  Henryk Janus
Członkowie KSWiP: Roman Kinach, Adam Nadolny

Do końca sierpnia Sebastian Kupidura zwoływał 6 posiedzeń. Raz nieobecny był Roman Kinach, a dwukrotnie Adam Nadolny.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

Przewodniczący:  Henryk Janus
Z-ca przewodniczącego: Paweł Wojciechowski
Członkowie: Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Wysocka

Podobnie, jak w przypadku rewizyjnej, członkowie tej komisji spotykali się także ośmiokrotnie. Jedyną absencję zanotował sam jej przewodniczący.

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Przewodniczący: Jarosław Łatka
Z-ca przewodniczącego: Hubert Kuszak
Członkowie: Zbigniew Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Kolanowska, Sebastian Kupidura, Maciej Kutka, Łukasz Zaranek, Roman Kinach, Adam Nadolny

Ta komisja, jak wspominaliśmy na wstępie, jest najliczniejsza. Tutaj też jest najwięcej nieobecności. Rekord należy do radnego z Parkowa. Adam Nadolny był tylko raz. Niewiele lepszym rekordem może pochwalić się radny Roman Kinach, który na osiem posiedzeń uczestniczył w pracach komisji dwukrotnie.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:  Krzysztof Nikodem

Z-ca przewodniczącego: Ewa Wysocka
Członek KR: Zbigniew Chudzicki, Jarosław Łatka, Łukasz Zaranek

Członkowie tej komisji spotykali się ośmiokrotnie. Frekwencja zawsze była 100%.

Dane przedstawione w tym zestawieniu dotyczą okresu do 31 sierpnia br.