Inwestycje AQUABELLIS

Gmina Rogoźno wzbogaciła się o dwie stacje uzdatniania wody.

Ostatnie 2 lata „AQUABELLIS” może zaliczyć do udanych.  Od początku 2017 roku wdrażany jest przez Spółkę system radiowego odczytu wskazań wodomierzy, który w ciągu najbliższych 3 lat obejmie wszystkich klientów w Gminie Rogoźno. Do tej pory to rozwiązanie wdrożono w Józefinowie, Pruścach, Biniewie, Starym, Wojciechowie, Gościejewie, Karolewie, Studzieńcu, Owieczkach, Siernikach, Jaraczu, Kaziopolu, Cieślach, Marlewie, Laskowie, Wełnie, Grudnie, Nienawiszczu, Tarnowie oraz Budziszewku. System radiowy umożliwia zdalny odczyt wskazań wodomierza bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. W przypadkach szczególnych istnieje także możliwość uzyskania informacji w Biurze Obsługi Klienta np. o  historii dobowego poboru wody, ingerencji  w układ pomiarowy czy awarii wodomierza. Uruchomienie radiowego odczytu wskazań wodomierzy było możliwe ponieważ Spółka  w styczniu 2017 roku wprowadziła nowoczesny system finansowo-księgowy. Udogodnieniem dla klientów jest także możliwość wystawiania e-faktur, które po wypełnieniu deklaracji są przesyłane na wskazany adres mailowy. Zachęcamy do tego rozwiązania, które dodatkowo chroni nasze środowisko.

 

 

W roku 2018 Spółka zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej w Józefinowie. Zakres inwestycji obejmował budowę sieci, montaż centralnego zbiornika nieczystości płynnych, przełączenie wszystkich nieruchomości do nowej infrastruktury oraz budowę punktu czerpania, który umiejscowiony jest w oddalonym od budynków miejscu. Nowo powstała inwestycja likwiduje ryzyko zanieczyszczania środowiska, w tym również eliminuje uciążliwe zapachy.

 

W lutym 2019 roku przeprowadzono prace remontowe niezbędne do poprawy wydajności wyeksploatowanej studni głębinowej, która stanowi jedno z głównych ujęć wody zasilających Stację Uzdatniania Wody Rogoźno.

 

Spółka przeprowadziła przegląd i konserwację hydrantów przeciwpożarowych na terenie całej Gminy. Oprócz sprawdzenia technicznego stworzono ewidencję ze szczegółową lokalizacją urządzeń. Były przypadki w których hydranty ze względu na ich stan musiały być wymieniane na nowe. Rozpoczęto także montaż nowych hydrantów z systemem powiadamiania o nieuprawnionym użyciu urządzenia. Ogólna ilość hydrantów przeciwpożarowych na terenie naszej Gminy  przekracza liczbę 700.

 

 

W latach 2016 – 2018 rozbudowano wiejskie wodociągi w Kaziopolu, Jaraczu, Tarnowie, Cieślach, Parkowie oraz w Rogoźnie w ulicach: Łąkowa, Południowa, Kwarcowa, Diamentowa, Skrajna, Boczna, Szeroka, Twardeckiego. Jednym z najważniejszych zadań była  budowa w 2017 roku  sieci wodociągowej w Międzylesiu łączącej wodociągi dwóch stacji uzdatniania wody Rogoźno i Słomowo. Powstanie tego połączenia było warunkiem, który umożliwił modernizację stacji uzdatniania wody w Słomowie. Oprócz sieci wodociągowych Spółka wybudowała kilka odcinków sieci kanalizacyjnych np. w Parkowie czy Rogoźnie w ulicach Leśna, Olchowa, Poprzeczna, Spokojna.

 

W 2017 roku została podpisana przez Zarząd Spółki i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umowa o przyznaniu pomocy finansowej na przebudowę stacji uzdatniania wody w Gościejewie i Słomowie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie oraz przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Parkowie wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość nakładów wyniosła ponad 4,8 mln zł, a kwota dofinansowania przekracza 1,6 mln zł. Wsparcie inwestycji odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Inwestycja ta była  największą i jedną z najważniejszych, którą zrealizowano od początku istnienia Spółki.

 


 Zestaw filtracyjny z aeratorem- SUW Słomowo

 

 

 

 
Pompy II stopnia- SUW Słomowo

 

W Parkowie wyeksploatowaną oczyszczalnię ścieków zastąpiono zbiornikiem bezodpływowym o dużej pojemności. Przebudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zwiększając ich średnicę, cztery przepompownie zostały w całości zmodernizowane. W przypadku braku zasilania w energię elektryczną samoczynnie uruchamia się agregat prądotwórczy.  System monitoringu umożliwia zdalny nadzór na funkcjonowaniem całego układu kanalizacyjnego na tym obszarze. Spółka dodatkowo zakupiła kolejny samochód asenizacyjny. Należy także podkreślić to, że w wyniku tej inwestycji wszystkie nieczystości trafiają do oczyszczalni w Rogoźnie. Dotychczas zrzut ścieków oczyszczonych następował do Kanału Parkowskiego.  Dodatkową korzyścią z przeprowadzonych  prac, na którą zwracają nam uwagę mieszkańcy Parkowa, jest całkowite wyeliminowanie uciążliwych zapachów wydobywających się ze starej, dziś już nieistniejącej, oczyszczalni.

 

W trakcie przebudowy odcinka wodociągu w Tarnowie zdemontowano lub wyłączono z eksploatacji ok. 600 m rurociągu wykonanego z azbestu, zastępując go odcinkiem sieci wykonanej z rur tworzywowych wraz z nowymi przyłączami. Utrudnieniem przy realizacji tego zadania było to, że prace musiału prowadzone być w pasie drogowym drogi krajowej nr 11.

 

Również dzięki podpisanej umowie o przyznanie pomocy zakupiono kolejny, nowy samochód asenizacyjny. Spółka od 2018 roku świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych, z cennikiem usług można zapoznać się na stronie www.aquabellis.pl, która również zyskała nową szatę.

 

 

 

Kolejnym wyzwaniem podjętym przez „AQUABELLIS” jest kompleksowa przebudowa stacji w samym Rogoźnie. Inwestycja ta jest konieczna ze względu na potrzebę unowocześnienia technologii uzdatniania wody. Trwają już prace projektowe, które zakończą się w najbliższym czasie. Rogozińska stacja będzie całkowicie zautomatyzowana. Monitoring i sterowanie dostawami wody na obszarze całej Gminy będzie odbywało się z jednego stanowiska. Budynki, w których znajdują się również biura zostaną przebudowane, łącznie z wykonaniem termomodernizacji. Istniejąca kotłownia węglowa zastąpiona będzie pompą ciepła, która do ogrzania pomieszczeń będzie pobierać ciepło z wydobywanej wody.

 

W piątek 5 lipca 2019 roku w obecnośći Przewodniczącej Rady Powiatu, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Rogoźna, Sołtysów Słomowa, Parkowa, Tarnowa i Gościejewa oraz radnych uroczyście otwarto obie stacje uzdatniania wody. Prezes Aquabellis podziękował za zaangażowanie i współpracę oraz przedstawił szczegółowe plany na kolejne lata pracy. 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież