fbpx

Zamieszanie wokół dróg w Uścikowie

Gmina Oborniki musi się spodziewać napływu wniosków o przejęcie nieruchomości.

Rada Miejska w Obornikach 3 lipca podjęła decyzję o przejęciu nieruchomości od prywatnych osób. Były to tak naprawdę prywatnymi drogami w Uścikowie. Rada Miejska była bardzo podzielona. Z jeden strony argumentami była chęć pomocy rodzinom, które zmagają się z problemami podczas obfitych deszczów i roztopów, a z drugiej strony racjonalne postępowanie wobec całej lokalnej społeczności. Część radnych uważała połączenie dwóch osobnych wniosków w jeden projekt uchwały za nieracjonalny. Obie drogi bowiem są zupełnie inne. Jedna posiada utwardzenie z płyt betonowych, ale druga takich udogodnień nie posiada. Innym czynnikiem wywołującym dyskusję był aspekt przejmowania dróg na bardzo młodych terenach. Domy znajdujące się przy tych drogach zostały wybudowane w ostatnich latach. Dlaczego więc Gmina ma przejmować obowiązek zapewniania komfortowych warunków mieszkańcom na terenach prywatnych.?Ktoś sprzedawał działki na swoim polu, niech więc zapewni swoim klientom drogę dojazdową na odpowiednim poziomie. 

Rada Miejska przyjęła uchwałę 9 głosami, przy 8 przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Gmina przejmie więc te drogi. W efekcie tej decyzji Gmina musi się spodziewać kolejnych wniosków o przejęcie gruntów. Każdy sprzedający działki zapewne poważnie zastanowi się nad podjęciem takiego kroku. Wg nieoficjalnych informacji takie działania mają zostać podjęte choćby w Bogdanowie, czy w Rożnowie. Jak się wtedy zachowa Rada? Co powiedzą Radni mieszkańcom np. Bielaw, gdzie czekają na zrobienie dróg? Czy uchwała dotycząca Uścikowa nie doprowadzi do rozłamu wśród radnych?

Pomimo wakacji w Urzędzie Miejskim w Obornikach zapowiada się na pracowity okres. 

droga w uscikowie