W piątek debatować będzie obornicka Rada Miejska

Obradowac bedzie Rada Miejska w Obornikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Debata dotycząca „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”.
 10. Sprawozdanie LGD Kraina Trzech Rzek z realizacji LSR, plany lokalnej grupy działania na pierwsze półrocze 2015 r. oraz funkcjonowanie LGD w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oborniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Oborniki na 2015 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Objezierze –Bogdanowo - Kowalewko, gmina Oborniki
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Uścikówiec stanowiącej własność Gminy Oborniki na okres 6 lat.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na okres 10 lat.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2015-2033.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 23. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na złożone interpelacje.
 24. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież