Śmieciowe kontrole w ZM GOAP

Obradowal Zarzad ZM GOAP

W piątek 20.02.2015 członkowie Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” debatowali w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku (konsultacje społeczne w tej sprawie GOAP przeprowadził już w 2014 roku) oraz wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapoznali się również z pierwszymi wynikami wzmożonych kontroli sektora I Poznań-Grunwald, na którym GOAP odnotowuje największą liczbę zgłoszeń dotyczących nieprawidłowej realizacji usług przez firmę odbierającą odpady. Pracownicy Związku (15-18 osób dziennie) od 17 lutego br. sprawdzają każdą nieruchomość po kolei, by móc odnotować wszelkie naruszenia umowy z wykonawcami. Z raportu przedstawionego Zarządowi GOAP 20 lutego br. wynika, że w ciągu pierwszych dwóch dni skontrolowano 58 ulic – dokładnie 1325 punktów adresowych. Odnotowano 309 zdarzeń, z czego blisko połowę stanowiły przepełnienia pojemników, prawie jedną trzecią uchybienia związane z harmonogramem odbioru odpadów, a pozostała, nieco mniejsza część to brak pojemników na odpady komunalne zmieszane, papier, szło lub tworzywa sztuczne. Wszystkie poszczególne raporty z kontroli są dokładnie analizowane, ponieważ to m.in. na ich podstawie będą rozliczani przedsiębiorcy odbierający odpady.

wykres goap

Również członkom Zgromadzenia Związku, którzy spotkali się tego samego dnia pracownicy Biura przedstawili kwestie nienależytego wykonywania usług przez firmy odbierające odpady komunalne z obszaru ZM GOAP. Liczba zgłoszeń napływających do Związku od mieszkańców, właścicieli i zarządców nieruchomości spada. W styczniu było ich ponad 13 400, a w lutym wpłynęło dotychczas 4 977 zgłoszeń . Szybsze interwencje firm odbierających odpady powodują, że mieszkańcy nie czują potrzeby powielania zgłoszeń co kilka dni. Omówiono aktualną sytuację finansową Związku. Do pozytywnych wiadomości należy zaliczyć fakt, że w tym roku koszty odbioru odpadów są o 20 milionów złotych niższe niż w 2014 roku. Delegaci gmin chcą poprawić skuteczność ściągalności podatku za zagospodarowanie odpadów. Zaproponowano też przeanalizowanie zmiany systemu płatności na comiesięczny, który oprócz zwiększenia płynności finansowej Związku byłby wygodniejszy dla mieszkańców.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież