Ostatnie posiedzenie Rady Powiatu

Rada Powiatu Obornickiego

W piątek 14. listopada odbędzie się ostatnia sesja Rady Powiatu obecnej kadencji. Czym zajmą się radni?

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gruszczyński przewiduje na najbliższym posiedzeniu 14 punktów. Najważniejszymi punktami będą: podsumowanie kończącej się kadencji oraz uchwalenie budżetu na rok 2015. 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady.
 5. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji Rady.
 7. Pytania do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek, komendantów oraz przedstawicieli gmin.
 8. Podsumowanie działalności samorządu Powiatu Obornickiego w latach 2010 – 2014.
 9. Przedłożenie budżetu na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2014 – 2028.
 12. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne głosy, wnioski, oświadczenia oraz zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież