W czwartek 54. sesja Rady Miejskiej w Obornikach

Posiedzenie Rady Miejskiej

Serdecznie zapraszamy na LIV (54.) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 października 2014 r. o godz. 9.00 (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach. 

To już przedostatnia sesja Rady Miejskiej przed wyborami samorządowymi. Rajcy miejscy zajmować się będą wieloma problami. Przewodniczący Paweł Drewicz zamieścił w porządku obrad aż 37 punktów. Dla mieszkańców gminy najważniejszą sprawą będzie podjęcie uchwały dotyczącej stawek podatków od nieruchomości. Szczegóły poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII i LIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2014.
 7. Sprawozdania z prac komisji za rok 2014.
 8. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Oborniki w roku szkolnym 2013/2014 (materiały przesłano radnym mailem).
 11. Informacja dotycząca wykonania uchwał Rady Miejskiej w Obornikach za
  I półrocze 2014 r.
 12. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
 13. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik (w zakresie przewlekłego i biurokratycznego załatwiania spraw przez pracowników UM).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik (w zakresie zadań własnych Gminy).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2015.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2014-2033.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2020.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego na drodze krajowej nr 11 w m. Oborniki i m. Bogdanowo przez Gminę Oborniki.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Kowanówku, ul. Tarninowa 23, gm. Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Edmunda Stefanowicza stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach przy ulicy Edmunda Stefanowicza stanowiącej własność Gminy Oborniki na okres 10 lat.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część nieruchomości położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Kowanowskiej stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Bąbliniec, obręb Nowołoskoniec, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 33. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 34. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 35. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 36. Wolne głosy.
 37. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież