We wtorek sesja Rady Powiatu Obornickiego

Rada Powiatu Obornickiego

We wtorek 28. października odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu Obornickiego. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące m.in. oświaty.

Przewodniczący Piotr Gruszczyński wyznaczył rozpoczęcie sesji na godz. 16:00. Radni będą zajmować się m.in. realizacją zadań oświatowych w minionym roku szkolnym oraz organizacją pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

Porządek obrad najbliższej sesji podajemy poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady.
 5. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji Rady.
 7. Pytania do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek, komendantów oraz przedstawicieli gmin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych  w roku szkolnym 2013/2014.
 10. Organizacja i funkcjonowanie szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
 11. Realizacja zadań statutowych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.
 12. Roczne sprawozdanie z realizacji projektu ,,Bliżej szkoły – Powiat obornicki nauczycielom,,.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Obornickiego
  z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na rok 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  pani Małgorzaty Skoryny
  z dnia 17 września 2014 roku na działalność dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rogoźnie
  .
 16. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne głosy, wnioski, oświadczenia oraz zapytania.
 18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie sesji

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież