Dziś LIII sesja Rady Miejskiej

Dziś 53. sesja Rady Miejskiej w Obornikach

Już o godz. 09:00 rozpocznie się kolejne sesja Rady Miejskiej w Obornikach. Ważyć się będzie podczas niej los m.in. 2 placów zabaw.

Początkowo seja miała odbyć sę 02.10.2014r. Konieczne jednak było zwołanie wcześniej posiedzenia ze względu na potrzebę przekazania środków do Starostwa Powiatowego na dokończenie remontu ul. Obrzyckiej ( o sprawie pisaliśmy tutaj).  29.09.2014r. Radni zadecydują o przesunięciu środków na budowę placów zabaw w Gołębowie i Ocieszynie.

Dokładny porządek obrad prezentujemy poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 5. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 6. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego (dot. przebudowy drogi).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego (dot. zakupu samochodu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2014-2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Obornikach przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie dotyczącym skargi na nienależytą działalność Burmistrza Obornik (w zakresie przewlekłego
  i biurokratycznego załatwiania spraw).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Obornikach przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie dotyczącym skargi na nienależytą działalność Burmistrza Obornik (w zakresie zadań własnych Gminy).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób na terenie Gminy Oborniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości cen z tytułu przewozu osób, rzeczy
  i zwierząt komunikacją miejską.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania w komunikacji miejskiej Gminy Oborniki wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 18. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 19. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Zasady:
Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres redakcja@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież