Skip to main content

Sesja w Obornikach. Tym zajmą się radni

| Biuro Rady Miejskiej w Obornikach, eoborniki.pl | Komunikaty

Rada Miejska w Obornikach zajmie się w środę m.in. podatkami, komunikacją z Rogoźnem oraz współpracą z Metropolią Poznań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz zaprasza na LXXIII (73) sesję Rady Miejskiej w Obornikach, która odbędzie się  29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, prezesów spółek i zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek (osoba referująca: Prezes Zarządu p. Małgorzata Najdek).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2023-2056 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają z upływem roku 2023 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku” (osoby referujące: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Joanna Tadla, przedstawiciel Metropolii Poznań).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki” (osoby referujące: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz, p. Tadeusz Waltrowski z firmy WALTA).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oborniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego p. Joanna Desperak-Zając).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego p. Joanna Desperak-Zając).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2024 (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego p. Joanna Desperak-Zając).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach p. Hanna Kniat-Szymańska).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach p. Hanna Kniat-Szymańska).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących ogrody działkowe w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Komunalnej i Mostowej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Bogdanowo-Ocieszyn, gmina Oborniki – wzdłuż drogi krajowej S-11 obszar A i B (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Bąblin, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dołędze, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 31. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.
 32. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 33. Wolne głosy i wnioski.
 34. Zamknięcie sesji.

Fot. UM Oborniki

W Ryczywole ogłoszono wyniki konkursu w zakresie wspierania rozwoju sportu

Gmina Ryczywół ogłosiła wyniki konkursu dotyczącego wspierania rozwoju sportu. Wsparcie finansowe dotyczyło piłki nożnej.

W marcu w Ryczywole będą darmowe badania wzroku

Firma OPTO - BUS zaprasza na bezpłatne badania wzroku. Taka możliwość będzie w środę 13 marca w Ryczywole.

Awaria wodociągu w Obornikach

Od godzin rannych pracownicy PWiK w Obornikach walczą z poważną awarią na ul. Czarnkowskiej w Obornikach. Niestety skutki awarii jeszcze nie w pełni zostały usunięte!

Obornicka komunikacja. Zmiany w okresie ferii

Gmina Oborniki wprowadziła zmiany w rozkładzie jazdy na czas trwania ferii zimowych.

Uwaga! Ćwiczenia NATO!

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W piątek strajk rolników. Będą utrudnienia na DK11

W piątek 9 lutego na DK11 rolnicy zaplanowali strajk. Na terenie powiatu obornickiego ma się pojawić ok. 300 ciągników.

Komunikat meteorologiczny o oblodzeniu!

Już teraz temperatura powoli spada, odczucie zimna spotęgowane jest przez chłodny wiatr. Meteorolodzy ostrzegają przed nocnym ochłodzeniem.