fbpx

W tych terminach będą pracowały rogozińskie komisje

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Łukasz Zaranek poinformował o terminach prac komisji.

Szanowni Państwo,

Zawiadamiam, że plan pracy Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2023 roku przedstawia się następująco:

1. 13 marca 2023 roku godz. 11:00 – sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 – Komisja Rewizyjna. Tematy komisji:
- Analiza wykorzystania funduszy sołeckich w roku 2022.

2. 28 marca 2023 roku godz. 16:30 –  salka w Centrum Integracji Społecznej ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie, Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. Tematy komisji:
- Działalność Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni OPUS.

3. 27 marca 2023 roku godz. 16:00 – sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 - Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa. Tematy komisji:
- Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych w Gminie Rogoźno.
- Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.

Z poważaniem

Przewodniczący RM
Łukasz Zaranek