fbpx

W czwartek obrady Rady Powiatu Obornickiego

O godzinie 14:00 rozpocznie się czwartkowa sesja Rady Powiatu Obornickiego.  

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIV oraz LXV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2022 roku, plan inwestycyjny i remontowy na 2023 rok.
 9. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie utrzymania dróg.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Obornickiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Obornickiego
 15. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w roku 2022.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 18. Wolne głosy i oświadczenia.
 19. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 20. Zamknięcie LXVI Sesji Rady Powiatu Obornickiego.