fbpx

Plan pracy rogozińskiej rady w miesiącu marcu

Przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił plan pracy Rady Miejskiej.

Szanowni Państwo,

Zawiadamiam, że plan pracy Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2021 roku przedstawia się następująco:

 1.       25 marca 2021 roku godz. 1530 – sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 – Komisja Rewizyjna. Tematy komisji:

- Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych gminy przez  organizacje pozarządowe.

2.        30 marca 2021 roku godz. 16:00– siedziba ŚDS-u w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 33 , Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. Tematy komisji: 

- Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2020.

3.       29 marca 2021 roku godz. 16:00 – sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 - Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa. Tematy komisji: 

- Stan dróg w gminie Rogoźno i budowa obwodnicy.

- Funkcjonowanie targowiska miejskiego.

- Tematy bieżące.

Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia 31 marca 2021 r.    o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie, zgodnie z planem pracy tematem sesji będzie: 

Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym.