fbpx

W środę obradują oborniccy radni

W środę 27 stycznia odbędzie się 28 sesja Rady Miejskiej w Obornikach. 

Zaproszenie na środowe posiedzenie wystosował Przewodniczący Paweł Drewicz:

Zwołuję XXVIII (28) sesję Rady Miejskiej w Obornikach, która odbędzie się 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w trybie zdalnym [zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.)]

https://sesja.oborniki.pl/

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania z prac komisji za 2020 rok.
7. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
8. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
9. Zapytania sołtysów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2021-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/492/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach na Centrum Usług Wspólnych w Obornikach i nadania Statutu (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLVIII/752/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Obornikach (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański). tel.: (61) 65 59 100 fax: (61) 65 59 101 www.oborniki.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Kowalewko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
17. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Obornikach
Paweł Drewicz

fot. esesja