{source}<!-- Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5 -->
<ins data-revive-zoneid="5" data-revive-id="3547e6be8c8c045692d250740e1d4b02"></ins>
<script async src="//ad.eoborniki.pl/ads/www/delivery/asyncjs.php"></script>
{/source}

Zmiany w zasadach funkcjonowania Starostwa Powiatowego

W związku ze stopniową redukcją ograniczeń związanych z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym, od dnia 1 czerwca br. modyfikacji ulega sposób realizacji bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Obornikach.

OBSŁUGA W WYDZIAŁACH STAROSTWA

W dalszym ciągu zachęcamy we wszystkich przypadkach, w których jest to możliwe, do korzystania w załatwianiu spraw urzędowych, z pośrednictwa poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej urzędu z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Od poniedziałku 1 czerwca, ponownie udostępnione dla Państwa zostanie biuro podawcze urzędu, w którym będzie można bezpośrednio złożyć podanie, wniosek lub inną korespondencję adresowaną do tutejszego starostwa (zastąpi to dotychczasowe pojemniki na korespondencję, w których ją Państwo pozostawiali).

Gdy jednak w danej sprawie, zachodzi konieczność bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem starostwa, potrzebę taką należy zgłosić wyznaczonej w tym celu osobie znajdującej się w przestrzeni dostępnej dla naszych klientów, która w zależności od potrzeb, poprosi odpowiedniego urzędnika lub skieruje Państwa do właściwego biura starostwa, w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu, w taki sposób, aby w jednym momencie, przy stanowisku obsługi znajdowała się wyłącznie jedna obsługiwana osoba, zgodnie zapisami § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jednocześnie przypominamy, że wejściem przeznaczonym dla klientów Starostwa jest wyłącznie wejście od strony parkingu.

Dla usprawnienia obsługi oraz w celu uniknięcia kumulacji klientów w krótkim przedziale czasowym, prosimy o korzystanie z możliwości telefonicznego umówienia wizyty w danym wydziale Starostwa, co ułatwi Państwu kontakt z urzędem i skróci okres oczekiwania.

OBSŁUGA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I ROZWOJU W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY

W przypadku, gdy kontakt bezpośredni z urzędnikiem nie jest konieczny, w szczególności w sprawach związanych ze zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu, należy korzystać ze składania przedmiotowych wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej skrzynki podawczej urzędu z wykorzystaniem profilu zaufanego, strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
lub ewentualnie z możliwości złożenia wniosku oraz załączników w  biurze podawczym urzędu.

Pozostałe sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji kierowców, możliwe są do załatwienia wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu, ze względu na zawieszony do odwołania system kolejkowy oraz konieczność zachowania w dalszym ciągu rygoru sanitarnego, związanego z zakazem tworzenia zbiorowisk i zgromadzeń osób w ograniczonej powierzchniowo przestrzeni w jednym czasie.

Obsługa, będzie się odbywała bezpośrednio na stanowisku ds. rejestracji pojazdów oraz stanowisku ds. praw jazdy, a sprawy załatwiane będą natychmiast ( „od ręki”), oczywiście przy zastosowaniu zasady, o której mowa w § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli z zachowaniem zasady, „jedna osoba obsługiwana, na jedno stanowisko obsługi”. Specjalnie wyznaczona w tym celu osoba, będzie Państwa kierowała na stanowiska obsługi, zgodnie ze sporządzonymi w tym celu listami ustalonych wcześniej terminów.

Jednocześnie przypominam o następujących zmianach przepisów w zakresie spraw komunikacyjnych znoszących pewne obowiązki oraz wydłużających terminy z tym związane:

  1. Czasowa rejestracja  pojazdu  dokonana  na  podstawie art. 74 ust. 2  ustawy  z dnia  20 czerwca  1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66  ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Z powyższego przepisu wynika, że nie zachodzi konieczność wymiany pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd posiada ważne badanie techniczne i porusza się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Obowiązek dotyczący zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu nie został zniesiony ale przepisy obecnie obowiązujące wydłużyły termin, w którym należy tego dokonać.

Obecnie termin na dokonanie zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w odniesieniu do transakcji zawartych po 1 marca 2020 r. wynosi 180 dni.

  1. Przypominam o obowiązku posiadania ważnego badania technicznego pojazdu, które warunkuje możliwość poruszania się po drogach, a którego potwierdzenie oraz termin, po jego przeprowadzeniu, figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i podlega weryfikacji przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. 

Pragniemy jednocześnie dodać, że na mocy obowiązujących przepisów:

„Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.”

  1. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących spraw z zakresu uprawnień komunikacyjnych, na czas obowiązywania stanu epidemicznego informujemy, że:

             „W przypadku gdy ważność:
                1) prawa jazdy,
               2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
               3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
               4) świadectwa kierowcy,
               5) legitymacji instruktora nauki jazdy,
               6) legitymacji egzaminatora,
               7) uprawnień do kierowania pojazdami,
               8) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
                    uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Wykaz numerów kontaktowych:

Rejestracja i ewidencja pojazdów:
61/ 29 73 107
61/ 29 73 105
61/ 29 73 143

Prawa jazdy:
61/ 29 73 145

Dodatkowo przypominamy, że podczas Państwa obecności na terenie urzędu zachodzi obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa za pomocą maseczki lub innego elementu garderoby umożliwiającego ich zasłonięcie, a także obowiązek dezynfekcji rąk i posiadania jednorazowych rękawiczek. Płyn dezynfekujący oraz rękawiczki jednorazowe dostępne będą w siedzibie Starostwa.

ZOFIA KOTECKA
STAROSTA OBORNICKI

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież

{source}<!-- Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5 -->
<ins data-revive-zoneid="2" data-revive-id="3547e6be8c8c045692d250740e1d4b02"></ins>
<script async src="//ad.eoborniki.pl/ads/www/delivery/asyncjs.php"></script>
{/source}

Komunikaty, ogłoszenia (kategoria)

Pozostałe komunikaty, ogłoszenia ...

Sport

Pierwsza bramka N. Jabłońskiego w barwach Sparty

05-07-2020 | Wyświetleń:349

MKS Sparta Oborniki przygotowuje się do sezonu 2020/2021.

Golnica, LKS i Rożnovia w jednej grupie!

02-07-2020 | Wyświetleń:202

W poznańskiej A-klasie zobaczymy aż 3 zespoły z powiatu obornickiego.

Wełna Rogoźno będzie walczyć o A-klasę z Torn…

02-07-2020 | Wyświetleń:454

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował skład poszczególnych grup B-klasy w sezonie 2020/2021...

Wicemistrzyni świata w Obornikach

27-06-2020 | Wyświetleń:263

Joanna Fiodorow odwiedziła 22 czerwca Oborniki.

Tomasz Nowicki o walce z Bartoszem Głowackim (fil…

25-06-2020 | Wyświetleń:595

W sobotę 20 czerwca Tomasz Nowicki odniósł piąte zwycięstwo na zawodowym ringu.

Rożnovia trenuje na swoim boisku (foto)

15-06-2020 | Wyświetleń:310

Piłkarze Rożnovii trenują na boisku przy ul. Dworcowej w Rożnowie.

Eco EO

ZM GOAP chce nadal prowadzić ekolekcje

29-06-2020 | Wyświetleń:165

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji zamierza kontynuować w roku szkolnym 2020/2021 ekolekcje. ...

Z lasu wzięte… wakacyjne wyprawy do lasu

28-06-2020 | Wyświetleń:101

Tegoroczne zakończenie szkoły miało zupełnie inny charakter, niż ten, do którego przywykliśmy. Jednak efekt...

Lasy pełne śmieci

14-06-2020 | Wyświetleń:279

Dobiega końca długi weekend. To, że społeczeństwo miało kilka wolnych dni szczególnie widać w lesie &ndash...

Zabierając pisklaka z trawnika, alejki wcale nie …

02-06-2020 | Wyświetleń:392

Na dobre rozpoczął się okres opuszczania gniazd przez pisklęta, szczególnie czuć to po tym, że w do lecznic...

Komunikat KE w sprawie Zielonego Ładu w Europie

21-05-2020 | Wyświetleń:504

20 maja 2020 ogłoszony został komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie tzw. zielonego ładu przedstawiają...

W gnieździe bociana czarnego wykluły się piskla…

17-05-2020 | Wyświetleń:697

W obserwowanym przez internautów gnieździe bociana czarnego wykluły się trzy pisklaki. Wnikliwi obserwatorzy t...

Życie i Styl

Pożyczka przez internet - idealna na dzisiejsze c…

06-07-2020 | Wyświetleń:44

Rok 2020 upływa pod hasłem izolacji. Ze względu na panującą pandemię większość osób stara się jak najmn...

Eko Architektura - dlaczego warto na nią postawi…

06-07-2020 | Wyświetleń:84

Eko Architektura to firma, która już od dziesięciu lat działa na rynku jak producent architektury drewnianej. ...

Plac budowy – jak stworzyć komfortową przestrz…

06-07-2020 | Wyświetleń:48

Praca na budowie to zdecydowanie zadanie, które wymaga od pracownika nie lada umiejętności, zaangażowania oraz...

Wesele a koronawirus - ile osób można zaprosić?

06-07-2020 | Wyświetleń:60

Jaki jest limit gości i jak można ich usadzać przy stolikach? Dowiedz się z naszego przewodnika po weselu w dobie pa...

Nie dostał kary za brak maseczki

03-07-2020 | Wyświetleń:1222

Kościański sąd uniewinnił mężczyznę, który nie miał zakrytych ust i nosa.

62 osoby poddane kwarantannie

02-07-2020 | Wyświetleń:661

W powiecie obornickim nie ma nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Technika i nauka

Cech Rzemiosł Różnych docenił najlepszych abso…

03-07-2020 | Wyświetleń:361

Najlepsi absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach zostali nagrodzenie przez Cech Rzemio...

Stypendia pomostowe

19-06-2020 | Wyświetleń:158

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i...

Czas na egzaminy ósmoklasistów

16-06-2020 | Wyświetleń:236

Po maturzystach przyszedł czas na egzaminy ósmoklasistów. Pierwszy sprawdzina wiedzy już o 09:00. ...

Wybierasz szkołę średnią? Wejdź i zobacz jak …

15-06-2020 | Wyświetleń:390

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/20...

fot. materiały prasowe

Atrakcyjny wynajem busów

11-06-2020 | Wyświetleń:192

Wypożyczalnia samochodów wielu osobom kojarzy się z autami osobowymi. Tymczasem okazuje się, że równie...

Za maturzystami język polski, we wtorek matematyk…

08-06-2020 | Wyświetleń:165

Maturzyści w poniedziałek rozpoczęli egzaminy od języka polskiego.