Skip to main content

Jak to jest z liczbą mieszkańców wsi w Polsce?

| MP | Informacje z kraju

Od lat obserwowany jest odpływ mieszkańców ze wsi. W Polsce znajdziemy nawet takie miejscowości, które liczą sobie tylko jednego mieszkańca. Jednak podobne zjawisko występuje również w miastach. Okazuje się, że ludzie „miastowi” wyprowadzają się... na wieś (a przynajmniej na odległe przedmieścia). To jak to w końcu jest z tymi mieszkańcami wsi? Ubywa ich, czy wręcz na odwrót? Czy istnieje strefa pośrednia między tymi dwoma terenami? Przeczytaj i sprawdź.

Coraz mniej mieszkańców rolniczych wsi

Mimo dość dużego odsetku młodych rolników w Polsce, obserwuje się stały odpływ mieszkańców wsi popegeerowskich i rolniczych. Skrajnym przykładem są dwie wsie w województwie warmińsko-mazurskim: Talpity w powiecie elbląskim oraz Wilki w powiecie braniewskim. Obie liczą po jednym mieszkańcu.

Zjawisko depopulacji wsi zostało przeanalizowane w artykule https://agronomist.pl/artykuly/zjawisko-depopulacji-na-polskiej-wsi. Okazuje się, że problem jest nieco bardziej złożony, a zmiany demograficzne na wsi są niezwykle dynamiczne.

Coraz mniej mieszkańców miast

Podobny trend obserwuje się również w miastach. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Wymienić można:

  •   ujemny przyrost naturalny w kraju,
  •   migrację zarobkową za granicę,
  •   migrację na obszary podmiejskie.

Okazuje się, że mieszkańcy miast, znużeni zgiełkiem i hałasem, poszukują spokoju... na wsiach. Jednak wolą oni miejscowości w bezpośredniej bliskości miast, by mieć dostęp do sklepów, ośrodków zdrowia oraz miejsc nauki i pracy. Zatem istnieje znacząca różnica w przypadku wsi typowo rolniczych, a tych podmiejskich, które z tradycyjną wsią często mają niewiele wspólnego.

Powodów takich decyzji można wymieniać więcej. Osoby planujące budowę domu mają szansę na zakup gruntu na wsi w cenie o wiele bardziej atrakcyjnej niż w obrębie miasta. Choć jeśli chodzi o odległość od centrum aglomeracji, jest to czasem nieznacznie dalej.

Czy jest nadzieja dla wsi?

Jak podaje portal https://agronomist.pl/, pewną nadzieję na poprawę sytuacji demograficznej na wsiach daje zapoczątkowany przez pandemie COVID-19 intensywny rozwój możliwości podjęcia pracy zdalnej. Być może przyczyni się to do zahamowania migracji zarobkowej ze wsi, zarówno do dużych miast w Polsce, jak i za granicę. Czy okaże się to wystarczające? Czas pokaże.

Dlaczego rolnicy protestują?

Jak piszą rolnicy z Solidarności: „Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia”

Trwa Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Razem zrobiliśmy dobro – już po raz 23.  

 Trwa Weekend Cudów, a to oznacza, że 16-17 grudnia wolontariusze Szlachetnej Paczki przekażą rodzinom pomoc przygotowaną przez darczyńców. W tym roku Paczki dotrą do ponad 17 tys. rodzin. Podczas Weekendu Cudów potrzebujący otrzymują nie tylko wsparcie materialne, ale także odzyskują nadzieję i ...

Ruszyła 23. edycja Szlachetnej Paczki – razem stać nas na dobro

W sobotę 18 listopada o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Niewielkim wysiłkiem, ale działając razem, możemy odmienić życie najbardziej potrzebujących – bo razem stać nas na dobro. Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać...

Powołano Radę Polskich Mediów (f)

 Redaktorzy naczelni i redaktorki naczelne ponad 20 redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych powołali 10.10.2023 Radę Polskich Mediów. Inicjatywa jest otwarta na kolejne redakcje.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego: które polskie gminy i miasta są najbogatsze?

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022 pokazuje, że choć kondycja naszych miast i gmin jest słabsza niż w ubiegłych latach, są miejsca, gdzie samorządy uzyskiwały dobre dochody.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów

W niedzielę 11 czerwca wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy. Po kilkudziesięciu latach znów pojedziemy pociągiem z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli oraz ze Świdnicy do Jedliny - Zdroju. Skróci się czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bie...

Zmiany w zasadach pobytu w Polsce obywateli Ukrainy

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które ...