Skip to main content

BCC komentuje zagrożenia jakie niosą wdrażane przez rządzących rozwiązania

Organizacja Business Centre Club krytycznie odnosi się do działań wprowadzanych przez rządzących, w swoim komentarzu wskazuje konkretne zagrożenia nie tylko gospodarcze ale i ustrojowe. Organizacja wskazuje również zagrożenia dla samorządności.

  „Samorząd terytorialny stoi przed poważnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Jest pewnym paradoksem, iż w sytuacji w której samorząd terytorialny przyczynił się do bezdyskusyjnej i zasadniczej zmiany oblicza naszych miast, miasteczek i wsi, także dzięki strumieniowi unijnych pieniędzy, a opinia publiczna daje władzom samorządowym o wiele większy od rządu czy parlamentu kredyt zaufania, pojawiła się silna tendencja nakierowane na ograniczenie kompetencji i finansów władz samorządowych oraz podważanie ich wiarygodności. - mówi Jan Król, ekspert BCC, były wicemarszałek Sejmu.

Owe zagrożenia wobec idei samorządności biorą się z przyjętego kursu na recentralizację i etatyzację funkcjonowania władz publicznych. Oto kilka przykładów:

  1. Rozmontowywanie państwa prawa. Doprowadzenie do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny stał się atrapą prawdziwego, a w działaniu sądów i sędziów mamy zagrożenie nie prawomocności podejmowanych decyzji oraz wydawanych wyroków powoduje sytuację, w której rzetelność nadzoru ze strony państwa pod względem legalności samorządowych działań staje pod znakiem zapytania.
  2. Sukcesywne ograniczanie kompetencji władz samorządowych. I tak przykładowo wbrew stanowisku samorządowców zlikwidowano gimnazja. Wzmocniono rolę kuratorów przy powoływaniu dyrektorów szkół i pozbawiono gminy uprawnień do określania sieci szkół. Ośrodki Doradztwa Rolniczego przeszły spod kurateli marszałków pod Ministerstwo Rolnictwa. Zwiększono kontrolę państwa nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska poprzez dominację przedstawicieli rządu w Radach Funduszy. Ograniczono kompetencje Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz w zakresie nazewnictwa ulic i budowy pomników. Pozbawiono istotnych kompetencji w obszarze gospodarki wodnej i ustalania ceny wody.
  3. Zmniejszenie stawki PIT, zwolnienie osób do 26. roku życia z płacenia podatku czy podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Pozornie są to działania proobywatelskie, ale faktycznie zmniejszają inwestycje planowane w gminach i uderzające w konsekwencji w mieszkańców.
  4. Promowanie klientelistycznych i oportunistycznych postaw wśród samorządowców.

Powyższe przykłady stanowiły m.in. przesłankę, że obserwatorzy z ramienia Rady Europy, której jesteśmy jako kraj członkiem, w przygotowanym wiosną 2019 roku raporcie zwrócili już uwagę, że mamy w Polsce do czynienia z postępującą centralizacją państwa oraz odchodzeniem od Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, której jesteśmy od 1993 roku sygnatariuszami - komentuje Jan Król.

Zdaniem eksperta BCC priorytetami dla samorządów, ale również lokalnych społeczności, w tym przedsiębiorców są:

  • zagrożenie klimatyczne oraz walka z zanieczyszczeniem powietrza,
  • zmiana priorytetów inwestycyjnych, z infrastrukturalnych na prorozwojowe,
  • opanowanie nieładu przestrzennego i wprowadzenie wymogów estetyki przestrzeni publicznej,
  • starzenie się i zmniejszanie populacji Polaków,
  • wprowadzenie niskoemisyjnych środków transportu,
  • wzmacnianie demokracji lokalnej poprzez deliberatywne procedury podejmowania decyzji,

-To tylko kilka wyzwań przed którymi stają samorządy i przedsiębiorcy. Niestety przy centralistycznej polityce obecnego rządu zagrożenia mogą przeważyć zdolność podejmowania i pokonywania wyzwań. Jak mawiał prof. Jerzy Regulski: „Najłatwiej jest zmienić prawo, trudniej przekształcić instytucje, a najtrudniej zmienić ludzką mentalność i nawyki”. - podsumowuje Jan Król.” *)

*) nadesłane przez BCC

 

Ruszyła 23. edycja Szlachetnej Paczki – razem stać nas na dobro

W sobotę 18 listopada o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Niewielkim wysiłkiem, ale działając razem, możemy odmienić życie najbardziej potrzebujących – bo razem stać nas na dobro. Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać...

Powołano Radę Polskich Mediów (f)

 Redaktorzy naczelni i redaktorki naczelne ponad 20 redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych powołali 10.10.2023 Radę Polskich Mediów. Inicjatywa jest otwarta na kolejne redakcje.

Jak to jest z liczbą mieszkańców wsi w Polsce?

Od lat obserwowany jest odpływ mieszkańców ze wsi. W Polsce znajdziemy nawet takie miejscowości, które liczą sobie tylko jednego mieszkańca. Jednak podobne zjawisko występuje również w miastach. Okazuje się, że ludzie „miastowi” wyprowadzają się... na wieś (a przy...

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego: które polskie gminy i miasta są najbogatsze?

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022 pokazuje, że choć kondycja naszych miast i gmin jest słabsza niż w ubiegłych latach, są miejsca, gdzie samorządy uzyskiwały dobre dochody.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów

W niedzielę 11 czerwca wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy. Po kilkudziesięciu latach znów pojedziemy pociągiem z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli oraz ze Świdnicy do Jedliny - Zdroju. Skróci się czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bie...

Zmiany w zasadach pobytu w Polsce obywateli Ukrainy

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które ...

Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów

W najbliższą niedzielę, 12 marca wchodzą w życie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Podróżni zyskają bezpośrednie połączenie linii radomskiej z warszawską linią obwodową. Szybciej pojedziemy koleją z Warszawy do Lublina. Pociągi wrócą na zmodernizowane trasy Grodzisk –...