Już rok funkcjonuje nowy system w gospodarce śmieciowej

Minął rok funkcjonowania nowego systemu

Minął pierwszy rok funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rewolucyjne zmiany wprowadzone od 1 lipca 2013 wywołały sporo obaw i wątpliwości. Nie sprawdziły się ani optymistyczne scenariusze, że z lasów poznikają wszystkie śmieci, ani też pesymistyczne zapowiadające, że przysypią nas góry odpadów.

Nowy system działa coraz sprawniej, choć kłopotów nie brakuje. Są one jednak sukcesywnie rozwiązywane przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji, który Poznań i osiem sąsiednich gmin utworzyło dla przygotowania, wdrożenia i prowadzenia nowego systemu.

ZM GOAP obejmuje ponad 715 tys. osób i blisko 150 tys. podmiotów gospodarczych. Przez miniony rok odebrał od nich ogółem 233,9 tys. ton odpadów komunalnych, w tym ponad 35,6 ton stanowiły odpady zielone i zbierane selektywnie. Blisko 95 proc. mieszkańców Związku zadeklarowało prowadzenie segregacji odpadów. Dzięki m. in. ich postawie Związek osiągnął w 2013 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów.

Obecnie 6 sektorów obsługiwanych jest przez firmy wyłonione w prawomocnie rozstrzygniętych przetargach, w pozostałych przedłużono okres przejściowy.  6 lipca br. Związek rozstrzygnął dwa przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów we wszystkich 22 sektorach. W 17 wybrano oferty konsorcjum Remondis Sanitech, w 4 konsorcjum FB Serwis i w jednym konsorcjum First Recykling. Odwołania dwóch konsorcjów, dotyczące 7 sektorów są w tych dniach rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W najbliższych miesiącach obsługę całego obszaru Związku Międzygminnego powinny przejąć firmy wyłonione w przetargach.

Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców, i wszyscy oni powinni wnosić opłaty. Działania Związku, m. in. wysyłanie każdego miesiąca tysięcy wezwań do złożenia deklaracji i uregulowania należności, doprowadziły do podniesienia poziomu płatności z 82 proc. w roku 2013,  do 92 proc. w tych miesiącach.

W tym roku przeprowadzono 990 kontroli i wizji lokalnych, w wyniku których złożono kilkaset deklaracji, a część spraw została przekazana Straży Miejskiej. W okresie od stycznia do czerwca 2014 wyegzekwowano 254 209,66 zł od wierzycieli.

Pod hasłem „Kocham, lubię, segreguję!” prowadzone są liczne działania informacyjno-edukacyjne.  Zorganizowano m. in.: „Ekomajówkę z GOAP”, akcję „CD zbiórka z Twojego podwórka”, sprzątanie świata, piknik ekologiczny „Kocham, lubię, segreguję!”, galerię „odpadowych dziel sztuki” na facebooku, a także konkurs „Trash Back Into Art.”, w którym udział wzięło prawie pięćdziesięciu uczestników. Przedstawiciele GOAP z Ekobusem oraz kolorowym stoiskiem promocyjnym gościli na kilkudziesięciu gminnych festynach i rajdach ekologicznych. W wielu placówkach oświatowych odbyły się ekolekcje, a niedawno zainaugurowała działalność Ekoakademia Seniora.

Pierwszy rok był trudny, zarówno dla mieszkańców, którzy odczuli pewne niedogodności przy wymianie firm i harmonogramów, jak i dla nowego systemu gospodarki odpadami oraz także nowego przecież Związku Międzygminnego. Wiele problemów zostało już rozwiązanych lub są właśnie rozwiązywane. Pojawiają się także nowe zagadnienia, choćby konieczność budowy gminnych PSZOK-ów, czy zagospodarowania odpadów zielonych. I takie zadania będą krok po kroku podejmowane. Należy jednak podkreślić, że przez ten miniony niełatwy rok powstały solidne fundamenty, na których można budować coraz sprawniejszy i dogodniejszy dla mieszkańców i środowiska system gospodarowania odpadami komunalnym

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież