fbpx

Zarządzanie energią a norma ISO 50001:2018

Zaktualizowana wersja systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 jest normą, która określa systematyczne podejście do poprawy wydajności energetycznej w organizacji. Została ona dostosowana do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw i wyzwań związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

ISO 50001:2018 – najważniejsze założenia 

Wcześniejsza norma dotycząca energii, chociaż sprawdzała się przez wiele lat, obecnie byłaby już oderwana od realiów. Konieczne było więc stworzenie nowego dokumentu, który zapewniłby lepszą zgodność z innymi standardami i umożliwił wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania, który jest zgodny nie tylko z wymogami prawnymi, ale również z potrzebami przedsiębiorstwa. 

ISO 50001:2018 normalizuje podstawowe założenia efektywności środowiskowej, określa tworzenie planu dotyczącego wykorzystywanej energii oraz daje rozwiązania, dzięki którym firma może działać skutecznie, przy jednoczesnym ograniczeniu generowanych zanieczyszczeń. 

Efektywne korzystanie z energii 

ISO 50001 pozwala organizacji działać w kierunku lepszego zarządzania energią. Przedsiębiorstwo działające zgodnie z tym standardem ma za zadanie: 

  • stworzenie planu w celu efektywnego wykorzystania energii, 
  • wdrożenie celów i założeń, 
  • analizowanie danych, na podstawie których określa się zużycie energii, 
  • mierzenie wyników, 
  • przeprowadzanie kontroli i ciągłe doskonalenie planu. 

Audytor wewnętrzny ISO 50001:2018 jest osobą, która wspiera i nakierowuje firmę, by ta mogła spełnić wymagania standardu. Osoby, które są zainteresowane szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/audytor-wewnetrzny-iso-500012018/

Korzyści z certyfikacji ISO 50001 

Firmy każdej wielkości i z różnych sektorów mogą odnieść korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania energią. Poprzez kompleksową analizę ilości zużywanej energii organizacje mogą szukać znacznych oszczędności w obszarach, które wcześniej generowały straty. Dodatkowo certyfikacja może stanowić przewagę konkurencyjną podczas przetargów i zwiększać zaufanie wśród klientów.