Policja walczy z cyberprzemocą i ostrzega

Policja walczy z cyberprzemocą. Szczególnie narażeni są najmłodsi internauci.

Program Dwie Strony Sieci jest działaniem prewencyjnym mówiącym o cyberprzemocy, poruszający w niekonwencjonalny sposób problematykę danych osobowych, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialnego i świadomego potencjału jaki ma w sobie Internet. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych”.

Jednym z głównych zagrożeń dot. młodych osób to te pochodzące z sieci. Internet poza wieloma walorami edukacyjnymi, informacyjnymi i rozrywkowymi jest źródłem szeregu szkodliwych treści oraz nośnikiem przykładów wielu negatywnych zachowań. Codzienna aktywność młodego pokolenia toczy się równolegle online i offline, a granica między światem realnym i wirtualnym coraz bardziej się zaciera. Nowoczesne narzędzia komunikacyjne pozwalają młodym ludziom na zachowanie pozornej anonimowości  podczas zawierania nowych znajomości, co naraża je na możliwość nawiązania kontaktu również z osobami niebezpiecznymi. Młodzi internauci często podają obcym osobom prywatne informacje, opowiadają o swoich problemach, o swoich najbliższych, przesyłają swoje fotografie zawierające niekiedy bardzo intymne treści. Umawiają się na spotkania z nowopoznanymi osobami w realnym świecie nie podejrzewając na jakie zagrożenia narażają siebie. Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej wykorzystującej internetowe narzędzia informacyjne i komunikacyjne polegające na prześladowaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych. Brak świadomości z płynących zagrożeń stwarza realne zagrożenie stania się potencjalną ofiarą przestępstwa. Do niebezpiecznych treści zalicza się m.in. filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym prezentujące przemoc, promujące niezdrowe postawy i zachowania.    

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież