fbpx

Zebranie szkoleniowo-informacyjne strażaków

Strażacy z powiatu obornickiego spotkali się 9 lipca w siedzibie Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Obornikach.

9 lipca br. w siedzibie Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Obornikach odbyło się zebranie szkoleniowo informacyjne jednostek OSP powiatu obornickiego. Zebraniu przewodniczył prezes dh Krzysztof Tomaszewski oraz st. bryg. Sławomir Zdrenka – Komendant Powiatowy PSP w Obornikach wraz z st. kpt. Dariuszem Szramą z-cą Komendanta Powiatowego PSP i naczelnikiem wydziału operacyjnego tut. Komendy.

Podczas zebrania zostały podjęte następujące tematy:

1.    Przypomniano o zasadach BHP podczas realizacji zadań z zakresu:
a.     ratownictwa wysokościowego z użyciem skokochronu,
b.    ratownictwa wodnego,
c.     bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczych, w których występuje możliwość porażenia prądem elektrycznym.
d.    bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczo – gaśniczych związanych z substancją o nazwie fentanyl oraz jego pochodnymi
e.    zabezpieczenia miejsca zdarzeń podczas działań –ratowniczo gaśniczych.
2.    Omówiono najważniejsze aspekty dysponowania SIS z uwzględnieniem wieku, szkolenia, i posiadania aktualnych badań lekarskich.
3.    Przypomniano informacje o organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także omówiono uwagi i wnioski do zasad prowadzenia korespondencji radiowej.
4.    Omówiono nieprawidłowości po IGO OSP w KSRG pow. obornickiego.
5.    Przypomniano o terminowym przekazywaniu druków przekazania i kart medycznych do SK KP,
6.    Przypomniano o właściwym zabezpieczeniu dokumentacji -RODO.
7.    Omówiono zdarzenia z miejscowości Wychowaniec i Chrustowo,
z uwzględnieniem przeprowadzonych analiz.
8.    Omówiono tematykę prowadzenia akcji „ BEZPIECZNE WAKACJE-LATO 2018”.