fbpx

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa seniorów

foto: KPP w Obornikach

19 listopada 2021,  w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona kwestiom bezpieczeństwa seniorów. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Obornikach.

Priorytetowe kierunki działań polskiej Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz innym zagrożeniom społecznym znalazły odzwierciedlenie w Priorytecie nr 1 Komendanta Głównego Policji w postaci „Zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”. Wśród zadań przypisanych do tego priorytetu znalazło się m.in. zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat społecznych z uwzględnieniem wniosków z analizy zagrożeń lokalnych.

W toku realizacji powyższych zadań w miniony czwartek odbyła się debata społeczna, która zorganizowana została w Obornickim Ośrodku Kultury.  

Podczas spotkania asp. Paweł Witzberg przedstawił i omówił narzędzia, ułatwiające Policji komunikację i wymianę informacji ze społeczeństwem. W tym zakresie zaprezentowane zostały podstawowe założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. 

Uczestników spotkania zaznajomiono również z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego istotą jest przybliżenie i ułatwienie kontaktu mieszkańca danego rejonu z dzielnicowym.  

Ważną kwestią podjętą podczas debaty było bezpieczeństwo seniorów oraz ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Debata była także okazją do stawiania pytań w kwestiach związanych z poprawą bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wskazania problemów, które bezpośrednio ich dotykają.

Większość postulatów i zapytań związanych było z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dotyczyły one głównie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz zastrzeżeń co do istniejącej infrastruktury drogowej.

Na koniec spotkania oborniccy dzielnicowi wręczyli seniorom elementy odblaskowe.