Debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie" - możesz mieć na nie wpływ

W czwartek 8 sierpnia br. w Rogozińskim Centrum Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona kwestiom bezpieczeństwa na terenie powiatu obornickiego. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Obornikach.

Priorytetowe kierunki działań polskiej Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz innym zagrożeniom społecznym znalazły odzwierciedlenie w Priorytecie nr 1 Komendanta Głównego Policji w postaci „Zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”. Wśród zadań przypisanych do tego priorytetu znalazło się m.in. zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat społecznych z uwzględnieniem wniosków z analizy zagrożeń lokalnych.

W toku realizacji powyższych zadań w miniony czwartek odbyła się debata społeczna, która zorganizowana została w Rogozińskim Centrum Kultury. Podczas spotkania policjanci przedstawili i omówili narzędzia, ułatwiające Policji komunikację i wymianę informacji ze społeczeństwem. W tym zakresie zaprezentowane zostały podstawowe założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Uczestników spotkania zaznajomiono również z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego istotą jest przybliżenie i ułatwienie kontaktu mieszkańca danego rejonu z dzielnicowym. Ważną kwestią podjętą podczas debaty było bezpieczeństwo seniorów oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Debata była także okazją do stawiania pytań w kwestiach związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie całego powiatu. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wskazania problemów, które bezpośrednio ich dotykają.

Większość postulatów i zapytań związanych było z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dotyczyły one w głównej mierze przypadków przekraczania dopuszczalnej prędkości, przekraczania tonażu pojazdów ciężarowych oraz zastrzeżeń co do istniejącej infrastruktury drogowej.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież