fbpx

UROCZYSTE ZDANIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W OBORNIKACH

Krzysztof Pertman pełni od 29 czerwca obowiązki Kemendanta Powiatowej Strazy Pożarnej w Obornikach.

28 czerwca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez st. bryg. Sławomira Zdrenki oraz przejęcie obowiązków przez kpt. Krzysztofa Pertmana.

Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym:
* Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu –mł. bryg. Dariusz Matczak
* Pani Starosta Powiatu Obornickiego – Zofia Kotecka
* Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu powiatu obornickiego
* Komendanci Miejscy i Powiatowi z terenu województwa wielkopolskiego
* Delegacje Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Poznaniu
* Delegacje służb na co dzień współpracujących (Policji, Lasów Państwowych, Służby Zdrowia)
* Delegacje zakładów pracy z powiatu obornickiego,
* Emeryci pożarnictwa.
* Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Obornikach.
* W trakcie uroczystości przedstawiono przebieg służby odchodzącego Komendanta.

Podczas trwającej uroczystości zdania obowiązków komendanta powiatowego st. bryg. Sławomir Zdrenka, został zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej przechodząc na zaopatrzenie emerytalne.
Od dnia 29 czerwca 2019 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach kpt. Krzysztofowi Pertmanowi.