Skip to main content

Konferencja „Ochrona Wód” - Jaracz 4-5 września 2023

Zmiany klimatyczne, a także postępujący rozwój gospodarczy i technologiczny znacząco wpływają na środowisko naturalne a co za tym idzie na stan, poziom i jakość naszych wód. Grupa ludzi, dla których woda stanowi ważny aspekt naszej teraźniejszości i przyszłości, zebrała się podczas trzeciej edycji konferencji „Ochrona wód”.

Uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia tradycyjnie już zawitali w gościnne progi Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, które jest oddziałem tematycznym Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zakresem tematycznym spotkanie objęło jakość oraz czystości wód rzek i jezior znajdujących się na terenie naszego kraju, także w ujęciu lokalnym.

Pomysłodawcą konferencji jest Przemysław Benz, którego zaangażowanie i troska o stan wód zaowocowały wydarzeniem, które dziś ma już niemal ogólnopolski zasięg. Pierwsza edycja została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Wodniackim Aplaga w czerwcu 2021 r. Doskonałe przyjęcie tego, kameralnego wówczas wydarzenia, zaowocowało organizacją kolejnych konferencji.

 Wzorem poprzednich konferencji także i w tegorocznej edycji udział wzięli wykładowcy akademiccy z wiodących polskich uniwersytetów, przedstawiciele firm i instytucji a także aktywiści, hobbiści i pasjonaci, których łączy jedna idea – ochrona wód. W sumie w Jaraczu pojawili się przedstawiciele niemal sześćdziesięciu podmiotów.

Patronat nad konferencją objęły Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Wydział Biologii poznańskiego UAM.

Organizacji wydarzenia wspólnie podjęły się Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie, Port Nowy Młyn a także Stowarzyszenie Aplaga. Wsparcia udzielili sponsorzy - Sabkur i Aquanet Laboratorium., a całe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków WFOŚiGW Poznań.

Szeroka tematyka i prelegenci z różnych środowisk, to znak rozpoznawczy konferencji „Ochrona Wód”. W tym roku poruszono między innymi problematykę wykorzystania wód śródlądowych, przekształcania zbiorników wodnych, funkcji użytkowej jezior, czy też poziomu wód w rzekach. Zwrócono również uwagę na aspekty edukacyjne w działaniach ochronnych, wzorce historyczne i aspekty antropologiczne w odniesieniu do wody. Dwudniową konferencję wypełniły cztery panele, każdy z nich zakończony dyskusją i pytaniami od uczestników spotkania. Moderacji poszczególnych części podjęli się Przemysław Benz, Anna Nowak i Agata Stanisz. Prelegenci w sumie zaprezentowali szesnaście wykładów z różnych dziedzin.

Wrześniowa konferencja dała doskonałą przestrzeń nie tylko do wysłuchania interesujących, merytorycznych wystąpień i wymiany poglądów, stała się także inspiracją do dyskusji i spojrzenia na problematykę ochrony wody z różnych perspektyw. Wydarzenie umożliwiło też konfrontację stanowiska naukowców i specjalistów z podejściem humanistycznym oraz problemem przekazania cennej wiedzy z zakresu ochrony środowiska do szerszego grona odbiorców.

Organizatorzy zachęceni sukcesem tegorocznej edycji, już dziś planują czwartą konferencję. Termin ustalono wstępnie na początek września 2024 roku.