Skip to main content


Do protestu 6.03.2024 przyłączają się leśnicy. Dlaczego protestują?

| Marcin | e Leśnik

Leśnicy podjęli decyzję o udziale w proteście 6 marca 2024 roku, gdzie wspólnie z pracownikami firm leśnych, myśliwymi, przedstawicielami firm drzewnych i przede wszystkim rolnikami protestują przeciwko założeniom Zielonego Ładu, zapalnikiem do protestu było działanie Ministerstwa Klimatu I Środowiska.

Sprzeciw wobec założeniom Zielonego Ładu

W związku z protestami rolników określenie Zielony Ład większości społeczeństwa kojarzy się głównie z rolnictwem. Tak jednak nie jest. Decyzje o wprowadzeniu założeń Zielonego Ładu powstały w związku ze zmianami klimatycznymi i degradacja środowiska wywołana działalnością człowieka. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania zwany: Europejskim Zielony Ładem. W celu realizacji celu KE przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Środowisko leśników i drzewiarzy już od samego powstania idei Zielonego Ładu zgłaszają swoje krytyczne uwagi w zakresie założeń dotyczących samych lasów. Filozofia proponowana przez urzędników z Komisji Europejskiej znalazła rzesze zwolenników wśród mieszkańców aglomeracji miejskich i stała się doskonałym pretekstem do działania dla wielu aktywistów oraz obecnego kierownictwo Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Pisząc o leśnikach w głównej mierze, zwyczajowo mówi się o osobach pracujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP), jest to około 25 tys. ludzi. Leśnikami są również pracownicy firm leśnych, wielu drzewiarzy oraz myśliwych. Jest to ogromna część społeczeństwa Polski.

Dlaczego leśnicy protestują

21 lutego 2024 roku centrale związkowe zrzeszające leśników podjęły wspólna stanowisko sprzeciwiając się wobec dotychczasowych działań podjętych przez Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a w szczególności decyzji z 8 stycznia 2024 wprowadzającej moratorium na zakaz prowadzenia pozyskania drewna w kilku miejscach w Polsce oraz wprowadzania dalszych wyłączę z gospodarki leśnej. Ministerstwo opierając się na założeniach Zielonego Ładu oraz tzw. umowie koalicyjnej, przystąpiło do w swojej ocenie „wstrzymania wycinek” w najcenniejszych obszarach w Polsce. Sposób wdrożenia pomysłów MKiŚ, pominięcie procedur, brak konsultacji i uznanie wyłącznie postulatów aktywistów stało się przyczyną wielu lokalnych protestów firm leśnych i jest zapalnikiem do ogólnopolskiego ptotestu 6.02.2024. Doszło już do kilku spotkań komisji sejmowych i spotkań na poziomie rządowym, organizowanych również przez przedstawicieli branży drzewnej.

Walka o godność zawodu leśnika

W minionych latach autorytet leśników pracujących w PGL LP w społeczeństwie regularnie ulegał pogorszeniu. Sama działalność władz firmy PGL LP nie pomagała zmianie tego wizerunku, upolitycznienie i stałe mieszanie się polityków w sprawy PGL LP negatywnie wpłynęło na opinię o tym co robią polscy leśnicy. Społeczeństwo jest głuche na wiele rzeczowych argumentów, praca wielu pokoleń zwykłych leśników niweczona jest często jednym, krzywdzącym wpisem w mediach społecznościowych. Donald Tusk w swojej przedwyborczej wypowiedzi obiecał, że nowy rząd będzie zabiegał o przywrócenie godności zawodu leśnika. Tak się nie stało. W ocenie leśników MKiŚ wprowadzając moratorium na wstrzymanie pozyskania drewna poprzez sposób wprowadzenia oraz argumenty pokazało, że nie ma mowy o polepszeniu a jedynie dalszym pogarszaniu wizerunku leśników. Cały czas prowadzona jest nagonka na osoby pracujące w PGL LP w mediach społecznościowych.

Leśnicy chcą zmian!

Leśnicy oczekują zmian, ogromna część wiązała ze zmianą władzy nadzieję na odbudowę autorytetu, zmianę podejścia do lasów, a przede wszytskim wypracowania modelu współpracy z resztą społeczeństwa w drodze dialogu bez szkody dla lasów.

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” opublikowała postulaty, z jakimi będą występować w czasie protestu 6.03.2024 w Warszawie: