fbpx

Polski leśnik w Prezydium Forum ds. lasów ONZ

Foto: RDLP w Poznaniu

Na początku grudnia dotarła do Polski informacja o nominowaniu Polaka do Prezydium Forum ds. Lasów Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF), jest nim pan Tomasz Markiewicz, obecnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko.

Forum ONZ ds. lasów jest prestiżową organizacją o globalnym oddziaływaniu. Nominacja polskiego leśnika do ścisłego zarządu to nobilitacja i okazanie uznania, jakim cieszą się polscy leśnicy na świecie.

Biuro UNFF składa się z jednego przewodniczącego i czterech wiceprzewodniczących zgodnie z zasadą sprawiedliwego podziału geograficznego. Członkowie Prezydium wybierani są na koniec każdej sesji UNFF spośród członków UNFF. Obecnie mamy w niej przedstawiciela z Australii, Iranu, Surinamu i Polski.

Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF) zostało ustanowione przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ w październiku 2000 r. Jest ono organem pomocniczym, którego głównym celem jest promowanie zarządzania, ochrony i zrównoważony rozwój wszystkich lasów i wzmocnienie długoterminowego zaangażowania politycznego w tym celu, w oparciu o Deklarację z Rio, Agendę 21, wyniki procesów politycznych oraz założenia zrównoważonej strategii leśnej Narodów Zjednoczonych 2030.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjęło pierwszy w historii strategiczny plan ONZ dotyczący lasów na lata 2017–2030. Plan strategiczny zapewnia globalne ramy dla działań na wszystkich poziomach, które mają na celu zrównoważone zarządzanie wszystkimi rodzajami lasów i drzew poza lasami, oraz powstrzymanie wylesiania i degradacji lasów.

Pan Tomasz Markiewicz jest pierwszym Polakiem, który został wybrany do Prezydium UNFF. Ekolog oddany ochronie lasu, wielbiciel przyrody i leśnik, nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Lasy Państwowe

Tomasz Markiewicz jest ściśle związany z naszym regionem, w swojej zawodowej historii pracował w Nadleśnictwie Czerwonak, Nadleśnictwie Pniewy i obecnie w Nadleśnictwie Łopuchówko. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, Wydziału Leśnego od 24 lat zawodowo związany z lasami.

Dodatkowo:

  • W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora RDLP w Poznaniu.
  • Od 2013 wiceprezydent Union of European Foresters (UEF) – największej i najstarszej organizacji skupiającej 80 tysięcy leśników z 25 krajów Europy.
  • Od 2014 roku uczestnik procesu Forest Europe.
  • Ponadto członek grupy doradczej Forestry and Cork działającej przy Komisji Europejskiej.
  • Jest członkiem rad naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu  i Wielkopolskiego Parku Narodowego
  • Przewodniczy Radzie Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 Więcej informacji o UNFF znajduje się na stronie https://www.un.org/esa/forests/forum/bureau/unff-16-17/index.html