100 lat Wielkopolskich Leśników!

foto: RDLP w Poznaniu

Żyjemy w czasach, które dzielą nas równo o 100 lat od najważniejszych dla naszej Ojczyzny wydarzeń. Obchodziliśmy 100 lat Niepodległości, 100 lat wybuchu Powstania Wielkopolskiego i teraz przyszedł czas na świętowanie 100 lat istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. (foto: RDLP w Poznaniu)

Choć sama organizacja Lasy Państwowe ma obecnie 96 lat, to właśnie leśnicy z Poznania 31.01.1920 otrzymali akt powołania polskiej administracji leśnej, tym samym jest to najstarsza polska administracja leśna w odrodzonej po zaborach Polsce! Dyrekcja powołana została na mocy Rozporządzenia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, naczelnego organu polskiej administracji na terenie byłego zaboru pruskiego. Podpis złożony pod rozporządzeniem przez ministra Władysława Seydę zapoczątkował stworzenie państwowej administracji leśnej na tym terenie. Był to etap przejściowy, do chwili włączenia tych ziem w skład Państwa Polskiego, co nastąpiło z dniem 1 grudnia 1922.

Można śmiało więc powiedzieć, że Poznańscy Leśnicy od wieku stanowią awangardę leśną Polski.

Uroczystość rocznicowa odbyła się 1.02.2020 w Poznaniu. Uroczysta Msza święta w Katedrze Poznańskiej i Gala w auli UAM w Poznaniu zapoczątkowały obchody rocznicowe, które będą odbywały się przez cały rok.

W uroczystościach w Auli UAM uczestniczyli przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich i samorządowych. Życzenia i gratulacje skierowały instytucje, firmy i organizacje z całego kraju.

Uroczystości odbywają się pod hasłem 100 lat – Rośniemy razem. Dyrektor RDLP w Poznaniu Tomasza Markiewicza w swoim przemówieniu jednoznacznie podkreślił, że zachowanie lasów jest najważniejszym zobowiązaniem Leśników zarówno wobec poprzednich pokoleń, ale przede wszystkim wobec przyszłych. Obecnie lasy cierpią – mówił Tomasz Markiewicz – cierpią od suszy, szkodników. Najmocniej widać to na świerku i to w całej Europie, od Francji po Ukrainę. Zapewnił jednak, że leśnicy dołożą wszelkich starań aby utrzymać trwałość wielkopolskich lasów.

Wysoką ocenę profesjonalizmu i oddania misji leśników podkreślili wszyscy składający gratulacje goście.

Skróconą historię powołania RDLP w Poznaniu można przeczytać na stronie ---> 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież