fbpx

Z lasu wzięte…Nie mamy wyrąbane…

Wbrew obiegowej opinii „Nie mamy wyrąbane…”. Wręcz przeciwnie.

 Zdobycie wykształcenia leśnego na kierunku leśnictwo to okres pięcioletnich zmagań na torze przeszkód z przeróżnych dziedzin. Mocne podstawy naukowe, pozwalające na pełne zrozumienie funkcjonowania ekosystemów leśnych i uwzględniające odniesienie do uwarunkowań prowadzenia leśnictwa, dają gwarancję solidnego przygotowania do wykonywania zawodu leśnika i podejmowania przez niego właściwych decyzji. Wyróżnikiem edukacji leśnej na świecie jest duża zgodność co do zakresów wiedzy, którą odbiorca powinien posiadać. W większości programów nauczania podstawę filozofii prowadzenia gospodarki leśnej stanowi relacja pomiędzy CZŁOWIEKIEM A LASEM.

„Nie mamy wyrąbane”, bo:

  1. Polski model gospodarowania lasami stanowi połączenie koncepcji modelu biznesu, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
  2. Gospodarka leśna prowadzona w Polsce ma silne umocowanie prawne i odnosi się między innymi do polityki zrównoważonego rozwoju. Leśnictwo polskie jest regulowane przez ustawę o lasach, która dotyczy lasów wszystkich form własności w Polsce.
  3. Mamy zasady i instrukcje, które obowiązują wszystkich leśników w całym kraju. My je przestrzegamy. Te zasady nie są tajne! One są dostępne dla całego społeczeństwa. Podstawą naszych działań jest 10-cio letni plan zatwierdzany przez Ministra Środowiska. To konsultowany społecznie Plan Urządzenia Lasu.
  4. Godzenie funkcji środowiskowej, produkcyjnej i społecznej lasów to dla nas nie lada wyzwanie. To olbrzymia odpowiedzialność, którą z powodzeniem realizujemy właśnie w postaci leśnictwa wielofunkcyjnego.
  5. Najważniejszym celem naszej codziennej pracy jest zachowanie i ochrona lasów, a także ochrona gleb i zasobów wodnych. Produkcja drewna to piąty i ostatni cel gospodarki leśnej.
  6. Hodowla lasu oparta na wieloletniej praktyce badawczej i zawodowej oraz na poznaniu biologicznych procesów zachodzących w lesie stanowi bazę współczesnego leśnictwa.
  7. Cały czas podejmujemy albo jesteśmy w gotowości do działań ochronnych zapobiegających szkodom wyrządzanym w lesie zarówno przez choroby jak i klęski żywiołowe. Chronimy las i różnorodność biologiczną.
  8. Blisko 20 lat EDUKUJEMY. To nasza szczególna misja, zwłaszcza w Nadleśnictwie Oborniki. Współpraca ze szkołami i różnymi organizacjami jest dla nas priorytetem w tym zakresie.
  9. W 2015 roku utworzyliśmy w Obornikach jedyny Las Modelowy w Polsce, który jest przykładem szerokiego otwarcia na dialog ze społeczeństwem, na włączenie zainteresowanych w dyskusję o lasach i o gospodarce leśnej. Społeczność międzynarodowa w innych Lasach Modelowych na świecie wiele o nas słyszała.
  10. Dostarczamy na rynek najcenniejszy surowiec znany wszystkim cywilizacjom. To drewno, które znajduje około 30 tysięcy zastosowań. Żadne drewno pozyskane przez leśników nie jest marnowane, podobnie jak każdy kawałek wyciętego lasu nie pozostaje bez posadzenia młodego lasu. To z myślą o przyszłych pokoleniach.