Na kogo głosować?

wojewodztwo wielkopolskie herb powiat oborniki herb gmina oborniki herb gmina rogozno herb gmina ryczywol herb

Maria Magdalena Garczewska

maria garczewska1

Maria Magdalena Garczewskakandydat na radnego do Rady Miejsskiej w Obornikach z ramienia KWW Tomasza Szramy, okręg wyborczy nr. 20

Szanowni Wyborcy.

Kandyduję do Rady Miejskiej w Obornikach. Od kilku lat pracuję spoŁecznie na rzecz mieszkańców Maniewa i okolic. Dobrze znam problemy wsi i mam wiele pomysŁów na ich rozwiązanie. Wiem, że moje doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie peŁnienia funkcji sołtysa, pozwolą mi należycie reprezentować Państwa interesy w Radzie Miejskiej. Mam wiele inicjatywy, jestem odważna i skuteczna. Nie przerażają mnie trudności. Wymagam od innych, ale przede wszystkim od siebie.

"W JEDNOŚCI SIŁA"

Byłam współorganizatorem różnych inicjatyw na wsi:

 • budowy chodnika,
 • rozbudowy Szkoły Podstawowej w Maniewie,
 • negocjacji rolników z kołem Łowieckim,
 • Rajdu Historyczno-Turystycznego "Radzim",
 • spotkań i uroczystości wiejskich,
 • dożynek parafialnych, przy kościele św. MikoŁaja w Maniewie. 

Wierzę, iż Państwo obdarujecie mnie kredytem zaufania i 16 listopada 2014 roku w Wyborach Samorządowychoddacie na mnie swój głos.

PROGRAM WYBORCZY 

Dla poprawy warunków życia na wsi:

 • doprowadzenie gazu i kanalizacji do każdego gospodarstwa,
 • budowa dróg na wsiach,

Dla młodzieży:

 • tworzenie infrastruktury sportowej
 • uruchomienie zajęć sportowo

rekreacyjnych Dla dorosłych:

 • włączenie w życie społeczne mieszkańców wsi.

Maria Magdalena Garczewska

maria garczewska


Nasza komisja wyborcza znajduje się w Świetlicy wiejskiej w Świerkówkach