Na kogo głosować?

wojewodztwo wielkopolskie herb powiat oborniki herb gmina oborniki herb gmina rogozno herb gmina ryczywol herb

Błażej Pacholski

blazej pacholski1

Błażej Pacholski kandydat na radnego do Rady Miejsskiej w Obornikach z ramienia KWW Tomasza Szramy, okręg wyborczy nr. 19

Informacja o kandydacie

Błażej PACHOLSKI lat 32, żonaty. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Brandenburgische Technische Universitat Cottbus (Niemcy). Obecny Sołtys Ocieszyna. W 2012 roku wybrany najlepszym Sołtysem Powiatu Obornickiego, a w roku 20 14 zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie " Sołtys Dla Wsi". Członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocieszynie oraz Rady Parafialnej przy parafii p.w. św. Mikołaja w Maniewie. Wyróżnia go impet i entuzjazm w działaniu,  determinacja w dążeniu do realizacji założonych celów. Jako sołtys wykazał się dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, inicjując rozwój swojej wsi. Przyczynił się do pozyskania dotacji unijnych na remont zabytkowej kaplicy w Ocieszynie. Z jego inicjatywy na terenie sołectwa wybudowana została droga, chodnik, plac zabaw. Organizuje festyny, wycieczki oraz zajęcia sportowe dla mieszkańców.

Co chce zrobić

Jako radny z okręgu Bogdanowo - Kowalewko - Ocieszyn zadbam o trwały i z równoważony rozwój gminy oparty na zdecydowanym działaniu , dialogu i konsultacji społecznej. Z uporem dążę do postawionego celu, wyznając zasadę, że "cierpliwy człowiek kamień ugotuje". Oddając swój głos na mnie popierasz rozwój infrastruktury gminy,  poprawę bezpieczeństwa oraz rozwój oświaty

INFRASTRUKTURA:

- poprawa stanu dróg

- budowa chodników i ścieżek rowerowych

- troska o czystość., ekologię i estetykę wiosek

- budowa boisk wielofunkcyjnych, hal sportowych, sal gimnastycznych

- organizacja miejsc spotkań mieszkańców (parki. skwery. Ławki . place zabaw. świetlice wiejskie)

-rozwój komunikacji autobusowej

BEZPIECZEŃSTWO:

-poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych

- wspomaganie Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji

- doświetlanie ulic

OŚWIATA:

- dbanie o poziom i ja kość kształcenia

- zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych (sport. kultura)

- koła zainteresowań dla ludzi starszych

- doposażanie szkół

- wycieczki krajoznawcze

- promowanie i wspieranie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce

blazej pacholski