Na kogo głosować?

wojewodztwo wielkopolskie herb powiat oborniki herb gmina oborniki herb gmina rogozno herb gmina ryczywol herb

Kazimierz Adamek

kazimierz adamek1

Kazimierz Adamekkandydat na radnego do Rady Miejsskiej w Obornikach z ramienia KWW Tomasza Szramy, okręg wyborczy nr. 14

WIEK 54 LATA. WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE TECHNICZNE. OBECNIE PRACUJE JAKO KONSERWATOR W OBORNICKIM CENTRUM REKREACJI. JESTEM CZŁONKIEM OSP. 

OD CZTERDZIESTU LAT JESTEM LEKTOREM W PARAFII KISZEWO. PEŁNIŁEM FUNKCJĘ RADNEGO PRZEZ CZTERY KADENCJE.

ZGODA BUDUJE NIEZGODA RUJNUJE

Główne cele:

1. WSPÓŁPRACA Z RADAMI SOŁECKIMI;
2. WSPIERANIE OSP;
3. WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM SZKÓŁ W KISZEWIE;
4. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ZE WSZYSTKIMI MIESZKAŃCAMI.

kazimierz adamek
Nasza komisja wyborcza znajduje się w Zespole SzkóŁ w Kiszewie. Kiszewo 51