fbpx

Marek Lemański

marek lemanski1

Marek Lemańskikandydat na radnego do Rady Miejsskiej w Obornikach z ramienia KWW Tomasza Szramy, okręg wyborczy nr. 11

 

"Przestrzeń publiczną uczyńmy przyjazną dla osób niepełnosprawnych, bo w niej będzie się nam wszystkim żyło lepiej i bezpieczniej."

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, emerytowanym nauczycielem historii, radnym Rady Miejskiej od 2006 roku.

Moją pasją jest działalność społeczna, pomoc drugiej osobie. Nigdy nie zostawiłem ludzi zwracających się do mnie ze swoimi problemami bez pomocy. Jeże i Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem w nadchodzących wyborach priorytetami mojego działania będą:

  • dokończenie rewitalizacji Osiedla Leśnego, której byłem inicjatorem,
  • budowa parkingu przy Przychodni Lekarza Rodzinnego na Osiedlu Leśnym,
  • zagospodarowanie "Wielkiej Dziury" i terenu ją otaczającego,
  • remont chodnika wzdłuż ul. 25 Stycznia, oraz dokończenie ścieżki pieszo rowerowej od ul. Czarnkowskiej do "Wielkiej Dziury",
  • tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy,
  • tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym wielorodzinnego,
  • budowa, w oparciu o mały dworzec, zintegrowanego centrum komunikacyjnego dla komunikacji kolejowej i autobusowej wraz ~ z zapleczem parkingowym,
  • oprawa infrastruktury gminnej,
  • wywieranie nacisku na samorząd wojewódzki, by przyspieszyć budowę obwodnicy północnej przez most wroniecki, oraz na władze centralne, by przyspieszyły perspektywę budowy obwodnicy Obornik na trasie 5-11.

W przypadku obdarzenia mnie mandatem radnego dołożę starań, by nie zawieść waszych oczekiwań.

marek lemanski

Nasza komisja wyborcza znajduje się w Zespole Szkół w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 88