Andrzej Gintrowicz

Andrzej Gintrowicz

Andrzej Gintrowicz, kandydat na radnego do Rady Miejsskiej w Obornikach z ramienia KWW Tomasza Szramy, okręg wyborczy nr. 2

Przeżyte 52 lata to wystarczająco wiele aby mieć własną niezależną ocenę naszej rzeczywistości.

Rodzina – żona i córka to bezcenny dorobek życia. Nie reprezentuję żadnej partii czy ugrupowania politycznego. Bliski jest mi drugi człowiek, niezależnie od jego przekonań.

Działanie w otoczeniu ludzi to moja pasja. Współtworzenie lokalnych mediów oraz udział w promowaniu dorobku naszej społeczności obornickiej, pozwala dobrze poznać środowiska, ludzi i procesy jakie dotyczą nas wszystkich – mieszkańców Obornik.  Praca zawodowa wykonywana poza Obornikami daje możliwość spojrzenia na nasze obornickie sprawy z innej perspektywy. Wnioski są konkretne: im więcej zaangażowania obywatelskiego w sprawy publiczne, tym więcej powodów do satysfakcji i dumy z bycia mieszkańcem lokalnej społeczności.

Kandydując do Rady Miejskiej, pragnę BYĆ GŁOSEM WYBORCY, przypominającym służebną rolę organów władzy samorządowej. Obszarem mojej troski będzie każda sprawa wychodząca od Państwa – mieszkańców okręgu wyborczego nr 2.  

W szczególności :

-        podejmowanie działań dotyczących wyłączenia z centrum Obornik samochodowego ruchu tranzytowego,

-        tworzenie warunków do rewitalizacji centrum miasta z wykorzystaniem potencjału rzeki Warty,

-        zwiększanie aktywności i zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami stowarzyszeniowymi a samorządem Gminy Oborniki w procesach decyzyjnych,

-        podnoszenie aktywności obywatelskiej w zakresie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

ZATEM,  DRODZY OBORNICZANIE z okręgu wyborczego nr 2 

-        jeśli uznacie demokratyczny akt wyborczy za dobrą okazję do wniesienia osobistego wkładu w sprawowanie władzy – jestem do waszej dyspozycji!

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                              Andrzej Gintrowicz

andrzej gintrowicz-1