Nasze Liderki w akcji

20 października podczas Międzynarodowych Targów Regionów i Produktów Turystycznych – Tour Salon odbyła się konferencja pod tytułem „Kobiety w akcji – liderki dla rozwoju wsi”. To przedsięwzięcie było swojego rodzaju podsumowaniem zapoczątkowanych w 2010 roku spotkań w ramach Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego organizowanej przez Wielkopolski Sekretariat Regionalny KSOW.

W konferencji wzięło udział kilkaset pań z terenu całego Województwa Wielkopolskiego uczestniczyły także przedstawicielki Krainy Trzech Rzek: Marzena Otolińska, Monika Olech, Aleksandra Łukaszyk, Bożena Kubiatowicz, Katarzyna Gąsiorek, Teresa Kuboń, Renata Kijek, Jolanta Popiołkiewicz, Anna Michałowska, Małgorzata Najdek, Renata Gembiak – Binkiewicz, Karolina Skowrońska.

Trzy LGD (w tym nasza) miały możliwość przedstawić najaktywniejsze panie, którym szkoła liderek pomogła w rozpoczęciu lub dalszej działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Aktywne panie z naszego terenu opowiedziały jak dzięki Szkole Liderek próbują zmienić siebie i oblicze swoich wsi. Wystąpienie liderek poprzedziła wypowiedź kierownika biura LGD Renaty Gembiak – Binkiewicz, która podkreśliła, iż efektem udziału w Szkole Lokalnych Liderek jest nabranie pewności siebie i chęci do działania na rzecz swojej wsi oraz wzrost pozycji społecznej w środowisku lokalnym. Jako przykład podała panie: Monikę Ewert i Eugenię Wojcieszak, które po powrocie ze szkoły liderek zostały członkami rady sołeckiej w Długiej Goślinie.

Jolanta Popiołkiewicz z Rakowni opowiedziała o aktywnie działającym Stowarzyszeniu Przyjaciół Rakowni, które pozyskało dofinansowanie na wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej, o próbach integrowania ze sobą rdzennych i napływowych mieszkańców miejscowości, a także o pracy nad utworzeniem w Rakowni Koła Gospodyń Wiejskich.

Bożena Kubiatowicz z Pacholewa przedstawiła projekt, który powstał z inicjatywy mieszkańców oraz władz gminy. W jego ramach zagospodarowano zaniedbany do tej pory teren, tworząc miejsce upamiętniające Wielkopolskich Powstańców, pochodzących z Pacholewa. Wspomniała również o aktywizacji mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swojej wsi, w tym o współpracy z kolejną lokalną liderką Lucyną Białachowską.
Anna Michałowska z Zawad opowiedziała o nawiązaniu dzięki Szkole Liderek współpracy z sołectwem Ryczywół. W efekcie obydwa sołectwa zorganizowały „Święto pieczonego ziemniaka”, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy tych miejscowości. Impreza była na tyle udana, że zapewne będzie corocznym świętem dwóch sołectw.

Wystąpienie naszych liderek spotkało się z gorącym przyjęciem ze strony pozostałych uczestniczek konferencji, czego wymiernym efektem były gorące oklaski, nagradzające każdą z pań.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież