Tymczasem rusza budowa mostu w ....

  foto - firma Gotowski

 

Jak informują przedstawiciele firmy Gotowski rusza budowa mostu w Międzychodzie. Jest to zapewne bardzo ważna inwestycja, jednak wolelibyśmy aby ta firma właśnie rozpoczynała budowę mostu w Obornikach.

Plac budowy firma „Gotowski” przejęła jeszcze jesienią. Teraz wraz z poprawą pogody rozpoczęły się pierwsze prace. Zorganizowane zostało zaplecze budowy i przeprowadzono niezbędne wycinki drzew i krzewów. W najbliższych tygodniach wykonywane będą prace związane z przygotowaniem miejsc pod budowę przyczółków i filarów.

Nowy most powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160, która łączy miasta w zachodniej części Wielkopolski. Umożliwia ona kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A2 (Poznań—Berlin) w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu. Konstrukcja nowego mostu powstaje na zachód od istniejącej przeprawy. Umożliwi to przez cały okres inwestycji korzystanie z istniejącego mostu. Zostanie on rozebrany dopiero po otwarciu nowej przeprawy.

Nowa konstrukcja  liczyć ma około 140 metrów długości. 3-przęsłową konstrukcję tworzyć będą stalowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą. Na jezdni znajdować się będą dwa pasy ruch o szerokości 3,5 metra oraz pobocze. Zaprojektowano również ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja połączona jest z budową nowych dróg dojazdowych oraz 4-wlotowego ronda. Powstanie ono po południowej stronie przeprawy na przecięciu ulicy J. Piłsudskiego i Wałów Jana Kazimierza. Koszt inwestycji to blisko 21 mln zł.

Nowy most w liczbach

  • długość całkowita — 139,8 m

  • szerokość całkowita — 14,85 m

  • szerokość jezdni — 8,5 m

  • szerokość ciągu pieszo-rowerowego — 3,5 m

  • liczba przęseł — 3.

Inwestor:

  • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

    Wykonawca:

  • Firma „Gotowski”

informacja w oparciu o dane z firmy Gotowski