Rokietnica. Linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska

linia energetyczna

 

Warto zapoznać się z tym co mają do powiedzenia mieszkańcy gminy Rokietnica nt. planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. W wrześniu doszło tam do kolejnego spotkania.

Informacja przesłana przez lokalne Stowarzyszenie Przyjazna Ziemia:

 

Linia Plewiska – Piła Krzewina - mieszkańcy gminy Rokietnica demonstrują poparcie dla wariantu 7.

Na zakończenie konsultacji społecznych mieszkańcy gminy Rokietnica tłumnie przybyli na spotkanie w sprawie budowy linii 2x400 kV na odcinku Plewiska – Piła Krzewina. Ponad 300 osób, prawie jednomyślnie, wyraziło swoje poparcie dla wariantu 7. Wykonawca oraz wójt gminy Bartosz Derech przyznali, że wariant 7 w najniższym stopniu narusza istniejąca tkankę społeczną.

Takich tłumów, jak te zgromadzone w gimnazjum w Rokietnicy, nie widziano do tej pory w ramach konsultacji społecznych towarzyszących realizacji inwestycji, jaką jest budowa linii 2x400 kV na odcinku Plewiska – Piła Krzewina. Wypełnione po brzegi gminne gimnazjum wręcz huczało sprzeciwem wobec lokowania linii na terenach wysoce zurbanizowanych w obszarze Kobylnik Małych, Rogierówka, Kiekrza, Starzyn, Rokietnicy oraz Bytkowa.

W ramach konsultacji społecznych rzecznik inwestycji Jacek Miciński zaprezentował warianty jej lokowania na terenie gminy Rokietnica. Jeden z wariantów, nazywany wariantem 1 - to przebieg po śladzie istniejącej linii 220 kV, która została wytyczona w latach 60. bez poszanowania prawa własności czy istniejącej zabudowy. W przypadku wyboru tego rozwiązania w gminie doszłoby aż do 14 wyburzeń domów mieszkalnych i towarzyszących im wysiedleń a 105 rodzin mieszkałoby w odległości mniejszej niż 100 m od osi linii. Drugi wariant to wariant 7, który w 96% biegnie po polach rolnych a na całym odcinku linia nie zbliża się do domów na odległość mniejszą niż 100 m, przy jego realizacji nie doszłoby więc do ani jednego wyburzenia domu czy gospodarstwa. Wariant 7 dodatkowo omija tereny o szczególnym znaczeniu środowiskowym - Natura 2000. W gminie zawrzało.

Mieszkańcy zdecydowanie pytali, kto i dlaczego forsuje wariant 1, gdy z danych opublikowanych przez wykonawcę na stronach http://www.liniapilaplewiska.pl/analiza-nowego-wariantu-trasy-na-terenie-gminy-rokietnica-już-dostępna.html wyraźnie i jasno wynika, że wariant 7 jest obarczony najniższymi kosztami społecznymi. W dyskusji zabrały również głos lokalne organizacje - Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Topolowego, Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica, Stowarzyszenie Przyjazna Ziemia, Stowarzyszenie WOKÓŁ NAS, Stowarzyszenie Rokietnica24.pl oraz Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych EkoRolnik, które jednomyślnie opowiedziały się za wariantem 7.

 

 

– Nie pozwolimy, aby doprowadzać do ludzkich tragedii. W moim sołectwie doszłoby do wyburzenia domu wybudowanego w latach 80., gdzie w tej chwili mieszkają dziadkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla swoich wnuków. Nie dość, że mogliby stracić dom, to jeszcze odebrano by im opiekę nad dziećmi. Takie tragedie ludzkie winny być najważniejszym argumentem przy wyborze przebiegu tej inwestycji – apelowała sołtys Soboty i Bytkowa Anna Niesiobęcka.

Na prośbę mieszkańców przytoczone zostały pełne zapisy z Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  które mówią, że nie ma w tym dokumencie jednoznacznego wskazania przebiegu omawianej inwestycji. Kluczową więc kwestią przy planowaniu wariantu linii 2x400 kV jest troska
o jak najmniejsze koszty społeczne, brak wyburzeń domów mieszkalnych czy naruszeń istniejącej infrastruktury.

Na spotkaniu głos zabrał wójt Bartosz Derech, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie przebiegu linii, wskazując warianty 7 jako lepsze rozwiązanie z naciskiem, że trzeba zrozumieć
i uszanować emocje osób,  w pobliżu domów których ta linia miałaby przebiegać.

– Zgadzamy się z wójtem Derechem,  że wariant 7 ma najniższe społeczne koszty realizacji, ale nie należy zapominać o mieszkańcach gminy Rokietnica, których domy znajdą się w sąsiedztwie tego wariantu – powiedział Adam Michta, przedstawiciel Stowarzyszenia Wokół Nas.

Do tej opinii przyłączają się przedstawiciele stowarzyszeń, którzy twierdzą, że trzeba pamiętać
o sąsiadach i podjąć wszelkie działania, aby zoptymalizować przebieg linii minimalizując jej uciążliwość. Stowarzyszenie Przyjazna Ziemia złożyło już kilka tygodni temu na ręce wykonawcy propozycję modyfikacji wariantu 7 tak, aby odsunąć linię maksymalnie, jak to technicznie możliwe, od budynków mieszkalnych na terenie gminy Rokietnica.

– Apeluję do wójta i rady gminy, aby poprzez stosowne uchwały wprowadzili zakaz budowy domów tuż przy liniach wysokiego napięcia. Chcemy, aby mieszkańcy mieli pewność, że w przyszłości nikt nie wyburzy ich domu w związku z kolejną rozbudową linii wysokiego napięcia - podsumował 
Maciej Mikuła prezes, Stowarzyszenia Rokietnica24.pl

 

Zakończenie konsultacji społecznych dla całej inwestycji planowane jest na listopad tego roku. Według harmonogramu przedstawionego mieszkańcom do października 2020, po zamknięciu kwestii formalno-prawnych, będą przeprowadzone prace budowlane a potem nastąpi demontaż starej linii.

Stopka informacyjna:

Więcej informacji udzielą Państwu przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń

 

Anna Niesiobęcka

Sołtys Soboty i Bytkowa

+ 48 669 894 199

 

Maciej Mikuła

Prezes Stowarzyszenia Rokietnica 24.pl

+48 604 646 433

 

Adam Michta

Przedstawiciel Stowarzyszenia Wokół nas

+48 509 929 993

 

Piotr Mucha

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Topolowego

+ 48 605 351 366

 

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież