Czy powstanie województwo środkowopomorskie?

Poland woj Srodkowopomorskie plan m

Już w trakcie ostatniej kampanii wyborczej przed wyborami do sejmu i senatu, słychać było o chęci utworzenia nowego województwa w północnej części Polski. Decyzje te spotykają się jednak z sporym oporem lokalnych społeczności i samorządów! Czy rząd weźmie to pod uwagę?

Utworzenie nowego województwa wpłynie na zmniejszenie województwa wielkopolskiego o powiat złotowski. Sprawa dotyczy również, a właściwie głównie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Nowe województwo miało by mieć dwa centra Koszalin i Słupsk.

Warto podkreślić iż w maju 2006 roku powstaniu tego województwa sprzeciwił się Prezydent Lech Kaczyński. Wcześniej tego samego roku w maju mieszkańcy powiatu złotowskiego pokazali mocny sprzeciw przyłączenia ich powiatu do planowanego województwa, optując za Wielkopolską!

Historia kołem się toczy i teraz za sprawą wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o utworzeniu nowego województwa temat wraca. Jak twierdzi lider PIS ma to wpłynąć na szybszy rozwój środkowej części pomorza.

Po za sprawami gospodarczymi podnoszona jest również sprawa etniczna. Proponowane zmiany w środowiskach kaszubskich traktowane są jako rozbiór Kaszub. Kaszubi, którzy co roku świętują połączenie powiatów kaszubskich w jednym województwie teraz mogą ponownie być skazani na terytorialny podział.

Poland woj Srodkowopomorskie plan

Swoje  stanowisko sprzeciwu wobec powołaniu dodatkowego województwa środkowopomorskiego zaprezentował również Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego uchwalając odpowiednią uchwałę, która ma być oficjalnie przekazana zainteresowanym 23 listopada!

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie poparcia Stanowiska Starostów Północnej Wielkopolski w sprawie powołania województwa środkowopomorskiego oraz Stanowiska Starosty Złotowskiego oraz burmistrzów i wójtów Powiatu Złotowskiego w sprawie planowanego powołania województwa środkowopomorskiego

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego wyraża poparcie dla Stanowiska Starostów Północnej Wielkopolski w sprawie powołania województwa środkowopomorskiego oraz Stanowiska Starosty Złotowskiego oraz burmistrzów i wójtów Powiatu Złotowskiego w sprawie planowanego powołania województwa środkowopomorskiego, w pełni zgadzając się z postawionymi w nich tezami. Uważamy, iż tworzenie województwa środkowopomorskiego byłoby działaniem godzącym w integralność gospodarczą i kulturową Województwa Wielkopolskiego. Obecny podział administracyjny kraju jest podziałem ustabilizowanym, a powołane w 1999 roku województwo dobrze wypełnia swoje zadania ustawowe dzięki wieloletniej praktyce zarządczej oraz wypracowanej sieci powiązań i wzajemnych zależności. Przeprowadzenie nowej reformy administracyjnej wiązałoby się z szeregiem kosztów – w tym również kosztów społecznych, dla których nie znajdujemy uzasadnienia. Nie dostrzegamy również żadnych korzyści płynących z nowego podziału kraju, w tym w szczególności korzyści dla Powiatu Złotowskiego, który – według doniesień – wszedłby w obszar nowo powołanego województwa. Toteż Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego w pełni popiera Powiaty Północnej Wielkopolski, w tym w szczególności Powiat Złotowski, w ich stanowisku wobec możliwości utworzenia województwa środkowopomorskiego.

Otrzymują: 1. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów 2. Anna Streżyńska – Minister Administracji i Cyfryzacji 3. Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. 4. Członkowie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. 5. a/a.

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski 

Informację o uchwale KPWW podajemy za portalem http://naszawielkopolska.pl/

Komentarze  

#1 Koszalinianin 2015-11-24 18:17
Tak, Szczecin to prężne miasto, przy którym Koszalin i inne miejscowości wielce się utuczą... :lol:
Pełne jest potencjału gospodarczego ulokowanego w Stoczniach, Centrali Nasiennej, Zakładach Odra i Dana, Selfie, Fabryce Kabli, Papierni Skolwin, PKP Cargo SA.
…i wielu innych potentatach nadających charakter temu stołecznemu grodowi i regionowi, któremu dzielnie administruje. :cry:
Pełno w nim nowych inwestycji, w których można znaleźć wspaniałą pracę, zrobić udane zakupy, najeść się do syta, poobcować z kulturą, pójść na spacer, udzielić się towarzysko a nawet polansować (Galaxy, Turzyn, Atrium Molo, Outlet Park, Kaskada, Gryf, Północ i inne). :D
Szczeciński rynek pracy? Proszę bardzo -– 15. miejsce wśród stolic województw, gdzie najniższe bezrobocie notowane jest w Poznaniu a najwyższe w Białymstoku.:cr y:
Wśród zaś najbardziej liczących się szczecińskich pracodawców znajdują się uczelnie (4.200 osób – US i ZUT), urząd miejski (ok. 1.100 osób), sądy (1.000 osób), banki, poczta (900 osób), ZUS (900 osób), urzędy skarbowe razem z izbą skarbową (800 osób), izba celna (800 osób) i reszta budżetówki (dane z 2013r.). :P
To nic, że ze Szczecina wyjechało 20 tysięcy młodych ludzi i z ponad 400-tysięcznej metropolii (416,6 tys. w 1999 r.) zmienił się w ponad 300-tysięczne (391 tys. w 2010 r.) prowincjonalne miasto :oops:
Czy jeszcze kogoś dziwi, że województwo zachodniopomors kie najwolniej rozwija się z wszystkich polskich województw? :cry:
Cytować

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież