Oświadczenie ENEA S.A. w sprawie strajku

Oświadczenie ENEA S.A. w sprawie strajkuW odniesieniu do przekazanej wcześniej informacji o akcji strajkowej w ENEA otrzymaliśmy dzisiaj oficjalne stanowisko nadesłane z biura prasowego ENEA S.A., które prezentujemy w całości.

Nadesłane oświadczenie dotyczy  akcji strakowej o której pisaliśmy w dniu wczorajszym -> Strajk ostrzegawczy w ENEA (28.03.2014)

"Akcja strajkowa prowadzona przez NSZZ Solidarność w ENEA Operator jest działaniem nielegalnym. Wykracza ona poza ramy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy tych sprzecznych z prawem zdarzeń muszą liczyć się z konsekwencjami. Równocześnie zarządy spółek Grupy ENEA deklaruj ą chęć dalszego, stałego prowadzenia dialogu ze Stroną Społeczną. Musi on jednak mieć charakter partnerski, odbywać się w dobrej wierze i na gruncie polskiego prawa.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, którą doskonale znają organizacje związkowe, precyzyjnie określa sytuacje, w których może dochodzić m.in. do akcji strajkowych. Są to wyłącznie sprawy dotyczące: warunków zatrudnienia, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych. Przedstawiane postulaty dotyczące m.in. Centrum Usług Wspólnych i Programu Dobrowolnych Odejść, nie mieszczą się w kategorii spraw, które mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, a w konsekwencji akcji protestacyjnych i strajków. Ponieważ prawo nie przewiduje takiej możliwości, w naszych spółkach nie toczą się i nie mogą się toczyć spory zbiorowe na tym tle.

W trzech spółkach Grupy Kapitałowej - ENEA S.A., Enea Operator i ENEA Centrum - trwają spory zbiorowe wyłącznie na tle płacowym. Chodzi o wzrost wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych. Spory nie weszły w fazę uprawniającą do jakichkolwiek akcji protestacyjnych, w tym strajku. Decyzja o zmianie wynagrodzeń wymaga rozwagi, bo już dzi ś średnia płaca w naszej Grupie Kapitałowej jest wyraźnie wyższa od średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw. Zarządy Spółek prowadzą ze Stroną Społeczną partnerski dialog na temat podwyżek w trybie rokowań. Na stole leżą konkretne, racjonalne propozycje, a strony zbliżają się do osiągnięcia kompromisu, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, ale równocześnie zabezpieczającego interesy spółek. W tej sytuacji podejmowane przez Związki Zawodowe bezprawne działania należy traktować jako nielegalną formę nacisku na pracodawcę, wywieraną podczas trwającego dialogu.

Wprowadzane w Grupie Kapitałowej zmiany organizacyjne mają na celu poprawę konkurencyjności spółek i jakości obsługi naszych Klientów. Dokonywane są z pełnym poszanowaniem praw pracowniczych. Wymagają one jednak także zaangażowania wszystkich naszych Pracowników.

Sławomir Krenczyk
Departament Komunikacji Korporacyjnej
Rzecznik Prasowy "

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież