fbpx

KWP - Nagrody motywacyjne, dodatki okresowe i tzw."mundurówka"

www.oborniki.policja.gov.plJuż niebawem nagrody za wzorowe wykonywanie zadań służbowych w I kwartale br., a także dodatki okresowe dla wyróżniających się policjantów naszego województwa. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu określił terminy, w których powyższe wyróżnienia przekazane zostaną funkcjonariuszom. W drugiej połowie kwietnia wypłacony zostanie także równoważnik za umundurowanie na rok 2011.

Mł. insp. Krzysztof Jarosz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu określił terminy, w których policjanci wielkopolskiej Policji otrzymają nagrody motywacyjne i dodatki okresowe.

Nagrody motywacyjne dla policjantów województwa wielkopolskiego za wzorowe wykonywanie zadań służbowych w I kwartale br., wypłacane będą w terminie od 18 do 20 kwietnia 2011 roku.

Dodatki okresowe, za kreatywność, zaangażowanie i poświęcenie w służbie, policjanci otrzymają z dniem 1 maja 2011 roku wraz ze spłatą za miesiąc kwiecień. Przypomnijmy, że dodatki te otrzymywać będą funkcjonariusze na podstawie indywidualnej oceny kwartalnej, prowadzonej przez ich bezpośrednich przełożonych. Dodatki określone zostały w kwocie od 200 do 350 złotych.

W dniach 14 i 15 kwietnia 2011 roku nastąpi także wypłata równoważnika za umundurowanie, które to świadczenie policjanci winni przeznaczyć na zakup lub wymianę zużytych elementów. Równoważnik umniejszony otrzymają funkcjonariusze, którzy otrzymali umundurowanie nowego wzoru. Tabele kształtują się następująco:

I grupa – policjanci, którym nie wydano nowego wzoru umundurowania

 1. policjanci służby prewencyjnej ( z wyłączeniem policjantów wym. w pkt. 2) 
 2. korpus oficerów: kobiety 2148,10 zł; mężczyźni 2122,10 zł
 3. korpus aspirantów: kobiety 2146,70 zł; mężczyźni 2120,70 zł
 4. korpus podoficerów i szeregowych: kobiety 2121,60 zł; mężczyźni 2095,60 zł
 5. policjanci służby prewencyjnej pełniący służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo – interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla zatrzymanych, dzielnicowi, dyżurni i przewodnicy psów służbowych:
 6. korpus oficerów: kobiety 2388,00 zł; mężczyźni 2362,00 zł
 7. korpus aspirantów: kobiety 2386,60 zł; mężczyźni 2360,60 zł
 8. korpus podoficerów i szeregowych: kobiety 2361,50 zł; mężczyźni 2335,50 zł
 9. policjanci służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 10. korpus oficerów: kobiety 1839,80 zł; mężczyźni 1813,80 zł
 11. korpus aspirantów: kobiety 1838,40 zł; mężczyźni 1812,40 zł
 12. korpus podoficerów i szeregowych: kobiety 1813,30 zł; mężczyźni 1787,30 zł

II grupa – policjanci, którym wydano nowy wzór umundurowania lub planuje się wydanie umundurowania do końca br.:

 1. policjanci służby prewencyjnej ( z wyłączeniem policjantów wym. w pkt. 2)
 2. korpus oficerów: kobiety 1206,50 zł; mężczyźni 1180,50 zł
 3. korpus aspirantów: kobiety 1205,10 zł; mężczyźni 1179,10 zł
 4. korpus podoficerów i szeregowych: kobiety 1180,00 zł; mężczyźni 1154,00 zł
 5. policjanci służby prewencyjnej pełniący służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo – interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla zatrzymanych, dzielnicowi, dyżurni i przewodnicy psów służbowych:
 6. korpus oficerów: kobiety 1251,00 zł; mężczyźni 1225,00 zł
 7. korpus aspirantów: kobiety 1249,60 zł; mężczyźni 1223,60 zł
 8. korpus podoficerów i szeregowych: kobiety 1224,50 zł; mężczyźni 1198,50 zł
 9. policjanci służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 10. korpus oficerów: kobiety 1149,40 zł; mężczyźni 1123,40 zł
 11. korpus aspirantów: kobiety 1148,00 zł; mężczyźni 1122,00 zł
 12. korpus podoficerów i szeregowych: kobiety 1122,90 zł; mężczyźni 1096,90 zł

Równoważnik za umundurowanie służbowe będzie wypłacony w całości, w jednej transzy